Yhden ihmisen huumeiden ongelmakäytöllä on vaikutuksia hänen koko lähipiiriinsä. Mikäli läheiselläsi on huumeongelma, saatat tuntea olosi turhautuneeksi, avuttomaksi ja hämmentyneeksi. Tilanne voi olla usein stressaava sekä herättää pelkoa ja huolta. Vaikka haluaisit auttaa läheistäsi, voi se olla vaikeaa.

Huumeongelmasta kärsivä ei välttämättä tunnusta itsellään olevan ongelmaa, eikä siten näe muutoksen tarpeellisuutta. Hän saattaa myös kieltäytyä puhumasta aiheesta häpeän vuoksi tai kokiessaan auttamisyritykset kontrollointina ja painostuksena. Joissain tilanteissa huumeiden käyttö on käyttäjälle keino vältellä muita ongelmia, esimerkiksi mielenterveyden haasteita, eikä hän siten ole halukas luopumaan huumeiden käytöstä.

Kuinka huumeita käyttävää läheistä voi auttaa?

Aivan ensimmäiseksi tärkeintä on, että huolehdit itsestäsi. Mikäli omat voimavarasi ovat lopussa, et kykene auttamaan ketään toistakaan. Saatat tuntea tilanteesta tai omasta toiminnastasi syyllisyyttä, mutta sinun tulee muistaa, ettet ole toisesta täysi-ikäisestä ihmisestä vastuussa. Mikäli läheisesi on oma alaikäinen lapsesi, on saatavilla ulkopuolista apua, joka voi tukea perhettäsi. Huumeista eroon pääseminen vaatii sen, että käyttäjä itse myöntää hänellä olevan huumeongelma ja haluaa muuttaa tilannetta. Elämäsi on saattanut alkaa pyöriä läheisesi päihteiden käytön ympärillä, mutta on tärkeää, että määrität omat rajasi ja pidät niistä kiinni. Oma hyvinvointi, tärkeät ihmissuhteet ja mielekäs tekeminen auttavat sinua jaksamaan. Tällöin voit olla myös läheisellesi tukena silloin, kun hän suostuu tukea ottamaan vastaan.

Ottaessasi huumeiden käytön puheeksi läheisesi kanssa vältä painostamista, uhkailua ja kritisointia. Nämä lähestymistavat todennäköisesti vain johtavat tuhoisan käyttäytymisen piilotteluun ja luottamuksen rakoilemiseen. Jotta keskusteluyhteys pysyy avoimena, on molempiin suuntiin toimiva luottamus avainasemassa. Luottamus myös edesauttaa sitä, että läheisesi kuuntelee, mitä sinulla on sanottavanasi. Kerro läheisellesi rehellisesti, miten hänen huumeiden käyttönsä vaikuttaa sinun elämääsi ja teidän kahden väliseen ihmissuhteeseen. Lähesty aihetta käyttämällä minämuotoisia lauseita, esimerkiksi ”Minusta tuntuu surulliselta, kun…”. Tämä saattaa estää sen, ettei läheinen ajaudu puolustuskannalle ja sulje korviaan siltä, mitä sinulla on sanottavanasi.

Vältä suojelemasta läheistäsi seurauksilta, joita hänen teoillaan on. Se voi tuntua haastavalta, koska välität hänestä, mutta seuraukset usein auttavat päihteiden käyttäjää ymmärtämään tarpeen muutokselle. Läheisesi on todennäköisesti myös itse vaikeassa tilanteessa ja voit osoittaa ymmärtäväsi tämän näyttämällä empatiaa ja olemalla tukena. Kunnioita myös hänen yksityisyyttään, sillä siinä missä et voi pakottaa läheistäsi lopettamaan, voit näyttää olevasi saatavilla tarvittaessa. Kiinnitä huomiota siihen, ettet itse mahdollista huumeiden käytön jatkumista. Rahan antamisen sijaan voit esimerkiksi tarjota läheisellesi ruokaa tai kysyä millaisiin asioihin hän tarvitsisi apua.

Tukea tilanteeseesi

Vaikka läheisesi ottaisi apua vastaan, vaatii muutos aikansa ja ajoittaiset takapakit ovat mahdollisia. Mikäli tarvitset neuvoja ja tukea tilanteeseesi, voit olla asiantuntijoihimme yhteydessä puhelimitse.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset