Mielenterveydellä on merkittävä rooli nuoren hyvinvoinnissa ja kehityksessä. Se on voimavara, joka mahdollistaa selviytymisen nuoruuden haasteista, kuten itsenäistymisestä ja murrosiän monien fyysisten ja psyykkisten muutosten kanssa luovimisesta.

Nuoren mielenterveyden järkkyessä on usein taustalla joukko erilaisia tekijöitä, jotka voivat liittyä perimään, ympäristön olosuhteisiin ja elämäntapahtumiin. Näitä voivat olla esimerkiksi traumaattiset kokemukset, yksinjääminen tai kiusatuksi tuleminen, geenitekijät ja nuoruudessa koetut menetykset.

Nuorten yleisimmät mielenterveyden ongelmat

Mielenterveyden häiriöt ovat yleisiä nuorilla ja niistä kärsii noin yksi neljästä. Yleisimpiä nuorten mielenterveyden häiriöitä ovat ahdistuneisuushäiriöt, masennus, syömishäiriöt ja tarkkaavuuden ongelmat, kuten ADHD.

Ajoittaiset masentuneisuuden ja ahdistuksen tunteet tai tilapäinen ongelmallinen käyttäytyminen ovat kuitenkin täysin tavallisia nuorille, eivätkä vielä täytä mielenterveyshäiriöiden kriteerejä. Mielenterveyshäiriöstä voi olla kyse, kun oireilu jatkuu pitkään ja alkaa vaikuttamaan haitallisesti nuoren toimintakykyyn ja arjessa pärjäämiseen.

Nuoren mielenterveyden ylläpitäminen ja hoito

Mielenterveyden ylläpitämisessä auttavat itsehoidon menetelmät, jotka keskittyvät terveellisten elämäntapojen ylläpitoon. Nuoren hyvinvoinnille ja kehitykselle oleellisia ovat riittävä uni, terveellinen ruokavalio ja kohtuullinen liikunta. Sosiaaliset suhteet, erityisesti ystävät ja erilaiset viiteryhmät, ovat erityisen tärkeitä nuorelle ja niitä on syytä vaalia. Myös tunnetaitojen kehittämisestä on hyötyä.

Nuoren mielenterveyden häiriöitä voidaan hoitaa terveydenhuollossa. Hoidosta vastaa usein moniammatillinen työryhmä, johon voi kuulua muun muassa lääkäri, psykologi, sairaanhoitaja ja sosiaalityöntekijä. Nuorten hoidossa käytetään usein ensisijaisesti erilaisia psykososiaalisia hoitomuotoja, kuten psykoterapiaa, mutta tarpeen vaatiessa myös lääkitystä. Mitä varhaisemmin nuoren mielenterveyden ongelmiin puututaan, sitä helpompaa niistä kuntoutuminen on. Koskaan ei ole kuitenkaan liian myöhäistä hakea apua.

Jos nuoresi mielenterveyden tila huolestuttaa sinua ja kaipaat asiaan tukea ja neuvontaa, voit soittaa alla olevaan numeroon asiantuntijallemme ja voimme yhdessä pohtia, mitä tilanteelle on tehtävissä.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset