Riippuvuudella eli addiktiolla viitataan käyttäytymisen hallitsemattomuuteen riippuvuutta aiheuttavaa tekijää kohtaan. Riippuvuus voi olla fyysistä tai henkistä, ja käyttäytymistä ylläpitävät riippuvuutta aiheuttavan tekijän aiheuttavat miellyttävät vaikutukset tai kyky vaimentaa lyhytaikaisesti epämiellyttäviä tunteita. Huumeriippuvuus aiheuttaa usein havaittavia muutoksia, joita huomatessaan voi olla hyödyllistä ottaa tilanne puheeksi läheisen kanssa. Huumeriippuvuuden seuraukset ovat yksilöllisiä ja riippuvaisia käytetystä huumeesta, minkä vuoksi seuraavat muutokset antavat vain suuntaa, eivätkä kaikki kohdat päde jokaiseen. On myös huomioitavaa, että monet mielenterveyden haasteet aiheuttavat osittain samankaltaisia oireita.

Muutokset persoonallisuudessa, elämänhallinnassa ja ihmissuhteissa

 • Aiemmasta poikkeava aggressiivisuus, ärtyneisyys, masentuneisuus tai ahdistuneisuus sekä mielialojen vaihtelut
 • Ihmissuhteiden laiminlyönti tai negatiivinen suhtautuminen läheisiin
 • Velvollisuuksien ja sovittujen menojen laiminlyönti
 • Lisääntynyt salailu ja valehtelu sekä kasvanut tarve yksityisyydelle
 • Oman käyttäytymisen seurausten sivuuttaminen
 • Omien tekojen oikeutus, tekosyyt ja vastuun siirtäminen
 • Mielenkiinnon katoaminen aiemmin mielekkäitä asioita kohtaan
 • Taloudelliset ongelmat, kasvanut rahantarve, rahan lainaaminen, velkaantuminen ja laskujen maksamatta jättäminen
 • Huomattavat muutokset päivittäisissä rutiineissa ja unirytmissä
 • Ystäväpiirin muuttuminen
 • Ongelmat lain kanssa

Muutokset terveydessä ja ulkoasussa

 • Toistuva sairastelu ja selittämättömät tapaturmat
 • Ihon, hiusten, hampaiden ja kynsien kunnon heikentyminen
 • Henkilökohtaisen hygienian laiminlyönti ja vaatetuksen epäsiisteys
 • Haasteet muistissa ja keskittymiskyvyssä
 • Huomattavat painon ja ruokahalun muutokset
 • Selittämätön harhaluuloisuus
 • Poikkeavan kokoiset pupillit tai verestävät silmät
 • Aiemmasta poikkeava puhe, esimerkiksi puheen epäselvyys tai nopeatahtisuus
 • Vieroitusoireet, kuten hikoilu, tärinä, levottomuus ja oksentaminen

Tukea tilanteeseesi

Huoli läheisestä kuormittaa ja tilanteen puheeksi ottaminen voi tuntua haastavalta. Mikäli tarvitset neuvoja ja tukea tilanteeseesi, voit olla asiantuntijoihimme yhteydessä puhelimitse.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset