Nuorilla alkoholinkäyttö on vähentynyt viimeiset pari vuosikymmentä. Nuoret juovat entistä harvemmin ja pienempiä määriä ja raittiiden nuorten määrä on kasvanut tasaisesti. Silti alkoholi kuuluu edelleen monen nuoren elämään. Noin kaksi kolmesta yläkouluikäisestä ja kolmannes lukioikäisistä ovat raittiita.

Nuorille juomisen syyt ovat paljolti samanlaisia kuin aikuisillakin: alkoholia käytetään pääsääntöisesti sosiaalisissa tilanteissa juhlimistarkoitukseen. Nuori voi aloittaa alkoholinkäytön ryhmäpaineen vaikutuksesta tai koetellakseen rajoja.

Nuorille ei ole olemassa omia alkoholin riskikäytön rajoja, sillä alaikäisen juominen on aina riskikäyttöä. Alkoholimyrkytyksen riski on nuorilla on kasvanut, koska elimistö ei ole tarpeeksi kehittynyt ja humalahakuinen juominen on nuoruudessa yleistä. Alkoholi nostaa myös tapaturmien ja väkivallan uhriksi joutumisen riskiä.

Alkoholin vaikutus kehitykseen

Alkoholinkäyttö vaikuttaa haitallisesti nuoren kehitykseen. Humalahakuinen runsas juominen nuoruudessa häiritsee aivojen kypsymisprosessia, mikä voi aiheuttaa esimerkiksi muistin ja oppimiskyvyn ongelmia. Lisäksi alkoholiriippuvuuden kehittymisen riski on sitä suurempi, mitä aiemmin nuoruudessa alkoholikokeilut aloitetaan.

Nuoren aivot eivät ole vielä tarpeeksi kehittyneet käyttämään alkoholia vastuullisesti. Aivojen mielihyvän tuntemisesta vastaava palkitsemisjärjestelmä toimii nuorilla korostuneesti, kun taas käyttäytymisen kontrolloimisesta vastaavat etuotsalohkon alueet ovat vielä alikehittyneitä. Tämän vuoksi alkoholin vaikutukset ovat korostuneita nuorilla ja juomisen kontrollointi on vaikeampaa.

Miten puuttua vanhempana nuoren alkoholin käyttöön?

Nuoren alkoholinkäyttö voi luonnollisesti herättää monenlaisia tunteita vanhemmassa. Nuoren kanssa on syytä käydä avoin keskustelu alkoholinkäytöstä, siihen liittyvistä vaaroista ja sen roolista nuoren elämässä. Voitte yhdessä esimerkiksi pohtia, miten alkoholista voisi luontevasti kieltäytyä, kun sitä tarjotaan ja miten omaa juomattomuutta voisi perustella kavereille. Tärkeää on myös sopia selkeät säännöt kotiintuloajoille ja yhteydenpidolle.

Jos nuori tulee humalassa kotiin, anna hänen nukkua itsensä selväksi ja ota asia puheeksi seuraavana päivänä. Anna nuoren itse kertoa mitä edellisenä iltana tapahtui. Ilmaise huolesi liittyen nuoren alkoholinkäyttöön. Muistuta kuitenkin nuorta siitä, että kotiin saa ja pitää tulla, oli tilanne mikä tahansa.  

Jos nuoresi alkoholinkäyttö huolestuttaa sinua ja tarvitset asiaan tukea tai neuvontaa, älä epäröi ottaa yhteyttä asiantuntijaamme alla olevaan numeroon. Voimme yhdessä pohtia mitä tilanteelle on tehtävissä.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset