Identiteetillä tarkoitetaan käsitystä, joka ihmisellä on itsestään. Se muodostuu esimerkiksi uskomusten, arvojen, kokemusten, muistojen ja ihmissuhteiden pohjalta. Erityisen aktiivisesti omaa identiteettiä etsitään nuoruudessa, jolloin nuori kyseenalaistaa huoltajiensa, kulttuurinsa ja yhteiskunnan hänelle tarjoamia normeja ja arvoja, sekä pohtii, millainen ihminen itse haluaa olla. Tämän vuoksi nuoruuteen kuuluu erilaisten roolien kokeilua sekä käytöksen ja ihmissuhteiden muuttumista. Kun meillä on kohtuullisen vakiintunut käsitys itsestämme, auttaa se meitä olemaan vuorovaikutuksessa ympäristömme kanssa, ohjaamaan valintojamme sekä vähentämään hämmennystä ja ahdistuneisuutta.

Muuttuva identiteetti

Saavutetun identiteetin voidaan ajatella olevan suhteellisen pysyvä, vaikkakin kokemusten kertyminen ja haasteiden kohtaaminen muovaavat identiteettiimme uusia ulottuvuuksia ja muutoksia identiteetissä tapahtuu siten läpi elämän. Identiteettikriisin kohdatessaan ihminen palaa uudelleen pohtimaan itseensä liittyviä peruskäsityksiä, kuten omia arvojaan, uskomuksiaan ja roolejaan sekä merkitystään osana yhteiskuntaa. Hän saattaa kyseenalaistaa tekemiään valintoja tai kokea ristiriitaa siinä, mitä hän on ollut ja mitä hän on nyt. Identiteettikriisissä henkilö voi tuntea ärtyneisyyttä ja tyhjyyttä, sekä kokea motivaation alenemista.

Identiteettikriisi voi alkaa milloin tahansa, mutta erityisesti suuret elämänmuutokset ja stressaavat ajanjaksot voivat toimia laukaisevana tekijänä identiteettikriisille. On hyvä muistaa, että myös positiiviset muutokset aiheuttavat stressiä. Näin ollen identiteettikriisi voi liittyä esimerkiksi muuttoon, ihmissuhteen alkamiseen tai päättymiseen, lapsen saamiseen, työtilanteen muuttumiseen, sairastumiseen, traumaattiseen kokemukseen tai eläköitymiseen.

Apua identiteettikriisiin

On tärkeää oppia hyväksymään muutos. Me kaikki muutumme ajan myötä, kuten muuttuu myös ympäristömme ja yhteiskunta, jossa elämme. Omien arvojen, uskomusten, mielenkiinnonkohteiden ja tavoitteiden muuttuminen on sallittua, kuten on myös niiden tunteiden kokeminen, jota muutos saa aikaan. Mikäli koet tilanteessa hämmennystä ja sinun on vaikeaa saada ajatuksiasi järjestykseen, voi olla hyödyllistä kartoittaa uudelleen omia arvojaan ja tavoitteitaan. Usein omien ajatusten jäsentäminen on helpompaa, mikäli ne pukee sanoiksi. Sen vuoksi läheisten kanssa keskustelu voi auttaa sinua eteenpäin. Jos omaan identiteettiisi liittyvät kysymykset häiritsevät arjesta suoriutumista, on syytä pohtia asiaa ammattilaisen kanssa. Asiantuntijamme auttavat sinua eteenpäin pohdinnoissasi puhelimitse.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset