Dissosiaatiossa mielen eri rakenteiden, kuten muistojen, tunteiden, toiminnan ja identiteetin, välille syntyy katkoksia. Yleisemmin dissosiaatio on seurausta traumasta. Ihmisen psyykkisen sietokyvyn ylittävä traumaattinen tapahtuma voi ikään kuin jakaa mielen kahteen osaan, joista toinen sisältää sietämätöntä ahdistusta aiheuttavat traumamuistot ja toinen vastaa arjessa pärjäämisestä ja traumamuistojen sulkemisesta pois tietoisuudesta. Dissosiaatio on mielen puolustuskeino, joka mahdollistaa yksilön toimintakyvyn trauman jälkeen. Vaikka sillä lyhytkestoisena onkin mieltä suojaava vaikutus, pitemmän päälle dissosiaatio kuormittaa mieltä ja altistaa muulle mielenterveyden oireilulle.

Dissosiatiiviset häiriöt

Dissosiatiivisissa häiriöissä dissosiaatio on pitkäkestoista ja tavalla tai toisella häiritsee elämää. Niihin lasketaan kuuluvaksi dissosiatiivinen muistinmenetys, depersonalisaatiohäiriö ja dissosiatiivinen identiteettihäiriö. Näiden häiriöiden yleisiä oireita voivat olla esimerkiksi muistikatkokset, mieleen tunkeutuvat traumatakaumat, lamaantunut toimintakyky, epämääräiset selittämättömät fyysiset vaivat, depersonalisaatio, keskittymisvaikeudet, näkö- ja kuuloharhat ja masentunut mieliala. Oireiden moninaisuuden vuoksi dissosiaatiohäiriöitä voi olla vaikea tunnistaa ja ne voidaan sekoittaa moniin muihin psykiatrisiin sairauksiin.  

Dissosiatiivinen muistinmenetys on näistä häiriöistä yleisin. Dissosiatiivisesta muistinmenetyksestä kärsivä ei kykene palauttamaan mieleensä traumaan liittyviä muistoja. Depersonalisaatiohäiriössä taas esiintyy pitkäkestoista ja elämää häiritsevää depersonalisaatiota eli itsensä tuntemista epätodelliseksi ja vieraaksi. Dissosiatiivisessa identiteettihäiriössä ihmisen persoonallisuus on pirstaloitunut siten, että hänellä esiintyy kaksi tai useampia identiteettejä. Identiteetit voivat olla luonteiltaan hyvin erilaisia ja ihminen vaihtaa niitä tiedostamattaan eri tilanteissa. Dissosiatiivisen identiteettihäiriön kehittymisen taustalla on käytännössä aina lapsuuden aikaisia traumaattisia tapahtumia, kuten seksuaalista hyväksikäyttöä, väkivaltaa tai laiminlyöntiä.

Dissosiaatiohäiriöitä on mahdollista hoitaa psykoterapiassa, esimerkiksi traumapsykoterapiassa tai psykodynaamisessa psykoterapiassa.

Mistä apua?

Jos epäilet, että sinulla esiintyy dissosiaatio-oireita ja tarvitset asiaan tukea tai neuvontaa hoitoon hakeutumisessa, voit soittaa asiantuntijallamme alla olevaan numeroon. Voimme yhdessä pohtia, mitä tilanteellesi on tehtävissä.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset