Selittämättömillä fyysisillä vaivoilla tarkoitetaan sellaisia ruumillisia oireita, joihin ei löydy selitystä somaattisista eli elimellisistä sairauksista tai vammoista. Vaivat voivat tällöin mahdollisesti johtua psyykkisistä syistä, jolloin puhutaan psykosomaattisesta oireilusta. Psykosomaattinen oireilu voi ilmetä esimerkiksi epämääräisinä kipuina, pahoinvointina, vatsavaivoina tai neurologisina oireina, kuten vapinana ja huimauksena. Psyykkisistä syistä johtuvat oireet ovat yhtä todellisia ja elämää häiritseviä, kuin somaattisistakin sairauksista johtuvat oireet.

Satunnaisesti meistä moni oireilee psykosomaattisesti, esimerkiksi kun koemme psyykkistä stressiä kuormittavista elämäntilanteista. Tämä on tavallista, ja siitä ei tarvitse huolestua. Jos oireet ovat taas pitkäkestoisia ja häiritsevät selkeästi elämää, on syytä selvittää asia terveydenhuollossa. Pitkäkestoista psykosomaattista oireilua on mahdollista hoitaa.

Mistä psykosomaattiset oireet voivat johtua?

Psykosomaattisen oireilun taustalla olevia mekanismeja ei tarkkaan tunneta. On kuitenkin ehdotettu, että se olisi kehon puolustusmekanismi, jossa ruumiilliset vaivat lievittävät psyykkistä kuormitusta ja pahoinvointia. Stressin lisäksi psykosomaattiset oireet voivat johtua myös mielenterveyshäiriöiden aiheuttamasta kuormituksesta. Mielenterveyshäiriöistä esimerkiksi masennukseen, ahdistuneisuushäiriöihin ja skitsofreniaan kuuluu tyypillisesti erilaisia psykosomaattisia oireita. Tutkimuksissa on myös todettu, että psykosomaattiset oireet ovat keskimäärin yleisempiä ihmisillä, jotka ovat tyytymättömämpiä elämäänsä ja joilla on vain vähän sosiaalista tukea.  

Pitkäkestoisten selittämättömien vaivojen taustalla voi olla myös somatisaatiohäiriö, joka on psykiatrinen sairaus. Häiriöstä kärsivällä psykosomaattisia oireita on esiintynyt vähintään kahden vuoden ajan ja oirekuva on moninainen käsittäen useita erilaisia fyysisiä oireita. Somatisaatiohäiriön kehittymisen syitä ei täysin tunneta. Häiriöstä kärsii noin yksi prosentti väestöstä ja se on yleisempi naisilla kuin miehillä. Somatisaatiohäiriö aiheuttaa merkittävää toimintakyvyn ja elämänlaadun heikkenemistä.

Mistä apua selittämättömiin fyysisiin vaivoihin?

Koska fyysiset oireet voivat aina johtua lukuisista elimellisistä sairauksista tai vammoista, on tärkeää hakeutua lääkärin tutkimuksiin, jotta mahdolliset somaattiset sairaudet voidaan tunnistaa ja hoitaa. Lääkäri voi tehdä myös diagnoosit mahdollisista oireilun taustalla olevista mielenterveyshäiriöstä ja suunnitella niitä varten tarvittavan hoidon. Jos oireita eivät selitä mitkään somaattiset tai psyykkiset sairaudet, voidaan psykosomaattisen oireilun hoidossa hyödyntää psykoterapioita, joissa paneudutaan oireiden taustalla oleviin psykologisiin syihin ja pyritään vaikuttamaan niihin. Somatisaatiohäiriön hoidossa erityisesti kognitiivinen käyttäytymisterapia on todettu tehokkaaksi.  

Jos pitkäkestoiset selittämättömät fyysiset vaivat häiritsevät sinua ja tarvitset asiaan pikaista keskusteluapua tai neuvontaa hoitoon hakeutumisessa, voit soittaa asiantuntijallamme alla olevaan numeroon.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset