Psykodynaamiset psykoterapiat pohjautuvat psykoanalyyttisiin teorioihin mielen toiminnasta ja sen kehityksestä, ja niiden pohjalta kehiteltyihin käytännön menetelmiin. Psykodynaamisessa psykoterapiassa painottuu erityisesti elämänhistorian ja varhaislapsuuden tapahtumien tutkiminen, tiedostamattomien sisäisten ristiriitojen tunnistaminen ja tukahdutettujen tunteiden ja toiveiden ilmaisu. Terapian taustalla on ajatus siitä, että menneisyytemme vaikuttaa nykyhetken käyttäytymiseemme, ajatteluumme ja tunne-elämäämme.

Psykodynaamista terapiaa voidaan hyödyntää monien erilaisten ongelmien ja mielenterveyshäiriöiden hoidossa. Se on tutkitusti tehokasta esimerkiksi masennuksen, ahdistuneisuushäiriöiden ja ihmissuhdeongelmien hoidossa.

Psykoterapian pituus

Psykodynaaminen terapia on usein pitkäkestoisempaa ja tiiviimpää kuin muut psykoterapiat. Tyypillisesti terapia kestää muutaman vuoden ja istuntoja on 2-3 kerta viikossa. Psykodynaaminen lyhytpsykoterapia kattaa noin 20-30 istuntoa, kun taas pitkä psykoanalyysi voi kestää useamman vuoden ajan.

Psykodynaaminen psykoterapia käytännössä

Psykodynaamisen terapian istunnot ovat usein muodoltaan vapaampia kuin muissa psykoterapioissa, ja asiakas saa usein itse valita, mistä kullakin käynnillä haluaa puhua. Yhdessä psykoterapeutin kanssa asiakas tutkii omaa kokemusmaailmaansa ja menneisyyden, erityisesti lapsuuden, tapahtumia. Terapian tarkoituksena on tulla tietoiseksi omista tiedostamattomista ristiriidoista, tunteista, toiveista ja toimintatavoista. Psyykkinen pahoinvointi helpottaa, kun ristiriidat saadaan pinnalle ja käsiteltyä.

Psykodynaamisessa psykoterapiassa terapeutin rooli on vähemmän aktiivinen ja terapeutti myös tarkoituksella pitää enemmän omaa persoonallisuuttansa piilossa. Tämä mahdollistaa asiakkaan menneisyyden tiedostamattomien reagointitapojen aktivoitumisen istuntojen aikana, ja täten niiden tietoisen käsittelyn. Psykodynaaminen psykoterapia on selkeästi keskusteluun painottunutta ja istuntojen välille harvemmin annetaan kotitehtäviä tai harjoitteita.

Jos sinulla heräsi kysymyksiä liittyen psykodynaamiseen psykoterapiaan tai tarvitset tukea ja neuvontaa psykoterapiaan hakeutumisessa, älä epäröi soittaa asiantuntijallamme alla olevaan numeroon.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset