Ihminen nukkuu elämästään noin kolmanneksen. Ei siis liene yllättävää, että unella on merkittävä vaikutus ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille. Terveyden kannalta tärkeää on niin unen määrä kuin sen laatu.

Unentarve on yksilöllistä ja se voi vaihdella eri elämänvaiheissa. Tyypillisesti aikuinen ihminen tarvitsee 7-9 tuntia unta vuorokaudessa. Nuoret taas tarvitsevat enemmän unta, usein noin 8-9 tuntia, ja pienemmät lapset vieläkin enemmän, noin 9-11 tuntia. Tutkimusten mukaan tavallisesti ihminen nukahtaa vuoteeseen päästyään alle puolessa tunnissa.

Monilla meistä unentarve ja nukutut tunnit eivät kohtaa, ja tällöin voimme alkaa kärsiä univajeesta. Univajetta aiheuttava unettomuus on hyvin yleinen ongelma. Lyhyellä aikavälillä univaje voi johtua tilannetekijöistä, esimerkiksi kiireisestä arkielämästä, tilapäisesti sekaisin menneestä unirytmistä tai suurista elämänmuutoksista. Pitempiaikaisen unettomuuden taustalla voi olla monia erilaisia tekijöitä, kuten unihäiriö tai hellittämätön stressi.

Miten unen määrä ja laatu vaikuttavat terveyteen?

Unella on olennainen rooli ihmisen terveydelle ja aivojen toimintakyvylle. Vähäinen unen määrä ja sen huono laatu voivat altistaa ihmisen erilaisille fyysisille ja psyykkisille terveyshaitoille. Toisaalta myös pitkäunisilla, eli ihmisillä, jotka nukkuvat jatkuvasti yli yhdeksän tuntia vuorokaudessa, on suurempi riski kokea haitallisia terveysvaikutuksia. Pitkäunisuus voi kertoa siitä, että unen laatu ei ole tarpeeksi hyvää.

Pitkään kasautuessaan univelka altistaa esimerkiksi ylipainolle, diabetekselle, verenpaineen kohoamiselle ja riskille sairastua helpommin infektioihin. Univaje vaikeuttaa myös terveellisten elämäntapojen ylläpitämistä.

Univaje heikentää psyykkistä toimintakykyä. Vaikutukset näkyvät niin ajattelussa kuin tunne-elämässä. Pitkäkestoinen univaje heikentää tarkkaavuuden ja muistin toimintaa, ja täten aiheuttaa keskittymisvaikeuksia. Tunnetasolla univaje voi esimerkiksi lisätä ärtyvyyden ja ahdistuksen tunteita. Jatkuvan väsymyksen ja uupumuksen kanssa eläminen voi altistaa myös mielenterveyden häiriöille, kuten ahdistuneisuushäiriöille ja masennukselle.

Milloin on syytä huolestua omasta unensaannista?

Me kaikki koemme ajoittain kausia, jolloin saamme liian vähän unta. Satunnaisesti huonosti nukutut yöt ovat tavallisia ja asiasta ei tarvitse huolestua. Lyhyet unettomuuden kaudet harvemmin aiheuttavat suurempia ongelmia. Terveyshaitat alkavat ilmaantumaan, kun univaje jatkuu pitkään. Univaikeuksia on mahdollista hoitaa itsehoidollisin keinoin tai terveydenhuollossa lääkkeettömästi tai lääkkeillä.

Jos kärsit pitkäkestoisista uniongelmista ja tarvitset pikaista keskusteluapua, älä epäröi ottaa yhteyttä asiantuntijaamme alla olevaan numeroon. Voimme yhdessä pohtia mitä tilanteellesi on tehtävissä.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset