Työkiireet pyörivät mielessä vapaa-ajalla ja sydän hakkaa rentoutuessakin. Lihakset tuntuvat olevan aina jumissa ja vatsa on sekaisin. Yöllä ei tule uni ja pienetkin asiat alkavat ärsyttämään. Kyseessä on todennäköisesti stressi.

Stressin kokemus syntyy, kun ihminen kokee, että hänen voimavaransa eivät enää riitä ympäristön odotusten kanssa pärjäämisessä. Ajoittaisesti me kaikki koemme stressiä ja se on tavallinen osa elämää. Yleisiä stressiä aiheuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi työ ja opinnot, alituinen kiire, ihmissuhdeongelmat sekä elämän suuret muutokset ja kriisit. Pienellä määrällä stressiä voi olla positiivinenkin vaikutus, sillä se voi edistää sopeutumistamme haasteelliseen ympäristöön parantaen suorituskykyämme ja lisäten toimintavalmiuksiamme.

Miltä stressi voi tuntua?

Stressin kokeminen on aina yksilöllistä, mutta kehon stressireaktio aiheuttaa usein joukon tiettyjä psyykkisiä ja fyysisiä oireita. Psyykkisiä stressioireita voivat olla esimerkiksi huolestuneisuus, jännittyneisyys, ärtymyksen ja ahdistuksen tunteet, muistivaikeudet sekä uniongelmat. Fyysisesti stressi taas voi tuntua kehossa lihasjännityksenä, sydämentykytyksenä, hengityksen kiihtymisenä, päänsärkynä ja epämääräisinä kipuina, vatsavaivoina tai tihentyneenä virtsaamisen tarpeena.

Stressioireet ovat lähellä ahdistuksen kokemusta ja nämä kaksi joskus sekoitetaankin keskenään.

Krooninen stressi

Ajoittainen stressin kokeminen on luonnollinen reaktio kohdatessamme elämän haasteita. Joskus kuitenkin elämän haasteelliset tilanteet ja olosuhteet pitkittyvät ja tällöin stressi voi kroonistua. Krooninen stressi rasittaa kehoa ja mieltä, altistaa uupumukselle sekä nostaa riskiä sairastua moniin fyysisiin ja psyykkisiin sairauksiin. Pitkäkestoinen stressi voi vaikuttaa negatiivisesti myös sosiaalisen elämäämme ja aiheuttaa esimerkiksi muista eristäytymistä ja parisuhdeongelmia.

Stressinhallinta

Omaa stressaantunutta olotilaa on mahdollista lievittää stressinhallinnan menetelmillä. Stressinhallinnan ytimessä on joustavampien suhtautumistapojen kehittäminen, konkreettisten ratkaisujen etsiminen, terveelliset elämäntavat sekä lepo ja rentoutuminen.

Jos olet kärsinyt stressistä jo pitkään, omaehtoinen stressinhallinta ei tuota tulosta ja olosi on sietämätön, on syytä kääntyä ammattiavun piiriin. Alkuun voit päästä soittamalla asiantuntijallemme alla olevaan numeroon. Voimme yhdessä pohtia, mitä tilanteellesi on tehtävissä – pahan olon kanssa ei tarvitse jäädä yksin.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset