Akuutilla stressireaktiolla tarkoitetaan reaktiota traumaattiseen tapahtumaan, joka aiheuttaa merkittävää fyysistä tai psyykkistä rasitusta. Traumatisoivia tapahtumia voivat olla tilanteet, joihin liittyy kuoleman tai vakavan loukkaantumisen uhka tai oman tai toisen ihmisen koskemattomuuden vaarantuminen. Traumaattisia tilanteita voivat olla esimerkiksi onnettomuudet, pahoinpitelyn tai seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi joutuminen, tieto henkeä uhkaavasta sairaudesta tai luonnonkatastrofit.  

Akuutin stressireaktion oireet

Akuutti stressireaktio on aina yksilöllinen, mutta tyypillisimmin siihen liittyy erilaisia dissosiatiivisia oireita. Dissosiatiivisia oireita voivat olla esimerkiksi epätodellisuuden tunne, turtumuksen ja irrallisuuden tunteet, vaikeudet muistaa traumaattista tapahtumaa sekä ajan tai paikan tajun kadottaminen. Dissosiatiivisen oireilun tarkoitus on estää ahdistavien ajatusten ja muistojen pääsyä tietoisuuteen.

Tavallisia akuutin stressireaktion oireita ovat lisäksi myös muun muassa huomiokyvyn kaventuminen, vetäytyminen sosiaalisista suhteista, epätoivon tunteet, ahdistuneisuus ja univaikeudet. Akuutti stressireaktio heikentää merkittävästi yksilön toimintakykyä aiheuttaen vaikeuksia selviytyä arkielämän tilanteista.

Akuutin stressireaktion oireet alkavat useimmiten muutaman tunnin sisällä traumaattisesta tapahtumasta ja kestävät joitakin päiviä. Jos akuutin stressireaktion oireet eivät lievity ja poistu kuukauden sisällä, on kyseessä tällöin traumaperäinen stressihäiriö.

Akuutin stressireaktion hoito

Suurin osa akuuteista stressireaktiosta lievittyy itsestään ilman hoitoa. Jos oireet eivät lievity joidenkin päivien kuluessa, voi olla syytä kääntyä ammattiavun puoleen. Hoidossa tärkeää on turvallisuuden tunteen lisääminen ja sosiaalinen tuki. Traumaattisen tapahtuman läpikäyminen keskustelemalla läheisen tai terveydenhoidon ammattilaisen kanssa voi auttaa stressireaktion lievittämisessä. Jos läpikäynti kuitenkin nostaa pinnalle vahvoja ja hallitsemattomia ahdistuksen tunteita, on viisasta olla pakottamatta itseään siihen ja siirtää asian käsittely myöhemmäksi. Traumoja voidaan tarpeen vaatiessa hoitaa kriisi- tai traumapsykoterapiassa.

Jos olet kohdannut traumaattisen tilanteen ja tarvitset asiaan pikaista keskusteluapua tai neuvontaa, älä epäröi ottaa yhteyttä asiantuntijaamme alla olevaan numeroon.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset