Masennuksen hoidossa tyypillisesti hyödynnetään erilaisia psykoterapioita. Psykoterapiaa käytetään masennustilojen hoidossa erityisesti, kun kyseessä on lievä tai keskivaikea muoto, ja niiden hoidossa se on tutkitusti tehokasta. Lisäksi voidaan käyttää masennuslääkkeitä. Vaikeissa masennuksen muodoissa taas lääkitys ja sähköhoito ovat ensisijaiset hoitokeinot.

Psykoterapiaa tarjoavat psykoterapeuttikoulutuksen käyneet laillistetut terveydenhuollon ammattilaiset. Lue lisää psykoterapiaan hakeutumisesta täältä.

Psykoterapia masennuksen hoidossa

Psykoterapia perustuu asiakkaan ja terapeutin käymään keskusteluun ja vuorovaikutukseen. Psykoterapiasta on olemassa erilaisia suuntauksia, jotka eroavat toisistaan niiden teoreettisen taustan ja käytettyjen menetelmien osalta. Psykoterapeutin edustamaa suuntausta tärkeämpää on usein kuitenkin asiakkaan ja terapeutin välinen toimiva ja luottamuksellinen yhteistyö.

Yleisimpiä masennuksen hoidossa käytettyjä psykoterapioita ovat kognitiivinen lyhytpsykoterapia, psykodynaaminen terapia, ratkaisukeskeinen terapia sekä interpersoonallinen psykoterapia.

Kognitiivisessa psykoterapiassa keskitytään tunnistamaan ja muokkaamaan asiakkaan masennusta aiheuttavia ja ylläpitäviä haitallisia ajatusmalleja. Psykodynaamisissa terapioissa taas painopiste on masentuneen elämänhistoriassa, erityisesti varhaisessa kehityksessä. Ratkaisukeskeisessä terapiassa keskitytään aktiivisesti löytämään konkreettisia ratkaisuja masentuneen ongelmiin, kun taas interpersoonallisessa psykoterapiassa pureudutaan masennuksen taustalla oleviin hankaliin ihmissuhteisiin, menetyksiin ja rooliristiriitoihin. 

Jos sinulla heräsi kysymyksiä liittyen psykoterapioihin tai tarvitset neuvontaa hoitoon hakeutumisessa, voit soittaa asiantuntijallamme ja voimme yhdessä pohtia mitä tilanteellesi on tehtävissä.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset