Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa keskitytään nykyhetken ongelmiin ja tulevaisuuteen menneisyyden käsittelyn sijasta. Ratkaisukeskeisessä terapiassa pyritään nimensä mukaisesti löytämään ratkaisuja elämän ongelmiin ja haastaviin elämäntilanteisiin sekä lisäämään yksilön voimavaroja. Ratkaisukeskeisessä terapiassa korostetaan myös henkilökohtaisten vahvuuksien, sosiaalisen tuen, luovuuden ja leikillisyyden merkitystä hyvinvoinnille ja mielenterveydelle.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on tutkitusti tehokas hoitomuoto esimerkiksi masennukseen, ahdistuneisuushäiriöihin, ja uupumukseen. Sen lyhytkestoisuuden ja tehokkuuden vuoksi se sopii myös yleisesti moniin elämän haastaviin tilanteisiin, kuten parisuhdeongelmiin tai kuormittavan työn kanssa pärjäämiseen.

Psykoterapian pituus

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on usein kestoltaan lyhyttä. Tyypillisesti istuntokertoja on noin 5-10, mutta vaihtelu on suurta. Pitemmät terapiat ovat mahdollisia, jos asiakas kokee sille tarvetta. Terapia lopetetaan, kun asiakas ei koe sitä enää tarpeellisiksi. Myös tapaamisten tiheys on asiakkaan päätettävissä. Usein istuntoja on kuitenkin noin kerta viikossa.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia käytännössä

Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa asiakas hahmottelee itseään häiritsevän ongelman psykoterapeutin avustuksella. Menneisyyttä käsitellään sen verran, kuin se on oleellista ongelman ymmärtämiselle. Fokus on kuitenkin aina siinä, mitä nykyisyydessä ongelmalle voisi tehdä. Istunnoilla voidaan käyttää mielikuvaharjoituksia, joilla asiakas visualisoi elämän, jossa häiritsevää ongelmaa ei ole. Yhdessä psykoterapeutin kanssa asiakas keksii ratkaisuja siihen, miten mielikuvan tavoitteeseen voisi päästä ja pohtii minkä takia aiemmat toimintatavat eivät ole onnistuneet siinä. Tyypillistä on istuntojen välillä tehtävät erilaiset kotitehtävät, joiden avulla asiakas voi kokeilla uusia opittuja toimintatapoja arjessa.

Jos sinulla heräsi kysymyksiä liittyen ratkaisukeskeiseen psykoterapiaan tai tarvitset tukea ja neuvontaa psykoterapiaan hakeutumisessa, älä epäröi soittaa asiantuntijallamme alla olevaan numeroon.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset