Keskivaikeassa masennuksessa oireet vaivaavat suurimman osan päivästä, jopa niin, että tarvitaan sairaslomaa. On tavallista, että erilaisiin elämänvaiheisiin voi liittyä alakuloa tai surua. Ohi mennessään ne ovat normaaleja tuntemuksia, eivätkä tarkoita, että kyseessä olisi diagnosoitava masennustila. Keskivaikeassa masennuksessa tuntemukset ei ole ohimeneviä, vaan ne vaivaavat aktiivisesti päivittäin. Masennuskyselyn avulla voit selvittää tarkemmin omia tai läheisesi masennusoireita. Muista kuitenkin, että masennusdiagnoosin tekeminen on aina lääkärin tehtävä.  

Keskivaikean masennuksen oireet  

Keskivaikeaan masennukseen liittyy monenlaisia oireita, jotka vaikuttavat mielialan lisäksi ajatteluun, itsetuntoon, ihmissuhteisiin, työ- ja opiskelukykyyn ja fyysiseen hyvinvointiin. Keskeisimmät keskivaikean masennuksen oireet ovat masentunut mieliala sekä mielihyvän tai mielenkiinnon menettäminen. Muita tyypillisiä oireita ovat unettomuus tai lisääntynyt unen tarve, väsymys, merkittävä painon nousu tai lasku ruokahalun muutosten myötä, liikkeiden hidastuminen tai motorinen levottomuus, ajatusten hidastuminen tai kiihtyminen, keskittymisvaikeudet, muistivaikeudet, vaikeus tehdä päätöksiä, arvottomuuden ja alemmuuden tunteet, syyllisyyden tunteet, toivottomuuden tunteet sekä itsemurha-ajatukset tai -suunnitelmat. Oireet ovat yksilöllisiä eikä kaikilla masentuneilla esiinny kaikkia edellä mainittuja oireita. 

Keskivaikean masennuksen hoito 

Keskivaikeaa masennusta voidaan hoitaa perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa. Keskivaikean masennuksen hoitoon suositellaan nettiterapioita tai psykoterapeuttista työskentelyä tai näiden yhdistämistä lääkärin määräämään lääkehoitoon. Keskivaikean masennuksen hoidossa käytetään biologisia (lääkitys, sähköhoito) ja psykologisia menetelmiä. Lyhyet, alle 10 käyntikerran kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapiat on todettu hyödyllisiksi keskivaikean masennuksen hoidossa. Psykoterapia voi olla sekä kasvokkain vastaanotolla tapahtuvaa, että etäyhteyden välityksellä toteutuvaa. Myös terveydenhuollon ammattilaisen ohjauksessa itsenäisesti suoritettavat nettiterapiat (mielenterveystalo.fi/nettiterapiat) ovat keskivaikeissa masennuksissa oivia hoitomuotoja. Yleisesti masennuksen hoitoon käytetään monia eri hoitotapoja. 

Jos kaipaat keskusteluapua tai ohjausta oikean hoidon pariin, soita meille. 

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset