Kognitiivinen psykoterapia pohjautuu ajatukseen siitä, että ajattelumme, tunteemme ja käyttäytymisemme ovat yhteydessä toisiinsa. Muokkaamalla ongelmallisia ajatusmalleja ja uskomuksia, voimme vähentää niiden synnyttämiä negatiivisia tunteita ja haitallista käyttäytymistä. Kognitiivisessa psykoterapiassa pyritään tunnistamaan näitä ongelmallisia ajattelu- ja toimintamalleja ja muokkaamaan niitä joustavammaksi.

Kognitiivista psykoterapiaa voidaan soveltaa monenlaisten ongelmien ja mielenterveyden häiriöiden hoidossa. Se on tutkitusti tehokas esimerkiksi masennuksen, ahdistuneisuushäiriöiden ja unettomuuden hoidossa. Sitä voidaan hyödyntää myös esimerkiksi persoonallisuushäiriöihin sekä skitsofreniaan.

Psykoterapian pituus

Kognitiivinen psykoterapia voi olla kestoltaan lyhyttä tai pitkää. Käyntikerrat voivat vaihdella noin kymmenestä kerrasta muutaman vuoden pituiseen terapiaan. Istuntoja on usein kerta tai kaksi viikossa ja ne tyypillisesti kestävät 45-50 minuuttia. Käytännön järjestelyistä voi kuitenkin aina sopia terapeutin kanssa.

Kognitiivinen psykoterapia käytännössä

Kognitiivinen psykoterapia alkaa usein sopimalla yhdessä psykoterapeutin kanssa tavoite terapialle. Tavoitteen määrittämiseksi psykoterapeutti kyselee asiakkaan ongelmasta ja siitä, miten se on kehittynyt elämänhistorian aikana. Usein ongelmaa lähestytään etsimällä konkreettisia tilanteita, joissa asiakkaan ongelmalliset ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen heräävät. Psykoterapeutti pyrkii auttamaan asiakasta ymmärtämään, miten nämä kokemuksen eri puolet vaikuttavat toisiinsa. Ongelman havainnollistamisessa psykoterapeutti voi käyttää apuna piirtämistä ja lehtiötaulua. Kun ongelmalliset ajattelu- ja toimintamallit ovat tunnistettu, voidaan niihin vaikuttaa muokkaamalla niitä joustavammaksi.

Terapeutti voi antaa myös kotitehtäviä istuntojen väliselle ajalle. Kotitehtävät voivat olla esimerkiksi uusien toimintatapojen testaamista arjessa tai omien tuntemusten ja ajatusten kirjaamista ylös. Myös muita käyttäytymisterapian menetelmiä, kuten altistusta, voidaan hyödyntää. Istunnoilla voidaan lisäksi harjoitella myös esimerkiksi tietoisuustaitoja tai käyttää mielikuvaharjoituksia.

Jos sinulla heräsi kysymyksiä liittyen kognitiiviseen psykoterapiaan tai tarvitset tukea ja neuvontaa psykoterapiaan hakeutumisessa, älä epäröi soittaa asiantuntijallamme alla olevaan numeroon.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset