Käytös- ja hillitsemishäiriöt ovat mielenterveyden häiriöitä, joissa ihminen ei kykene hallitsemaan tai hillitsemään esiin nousevia impulssejaan tiettyyn käyttäytymiseen liittyen, minkä vuoksi hän käyttäytyy itselleen tai muille vaarallisesti tai vahingollisesti.

Pelihimo, toiselta nimitykseltään peliriippuvuus, on hillitsemishäiriö, jossa henkilö ei kykene hallitsemaan uhkapelaamistaan. Pelihimossa pelikerrat saattavat olla jopa päivittäisiä ja kestävät usein pitkiäkin aikoja kerrallaan. Käyttäytymisestä seuraa haasteita henkilölle itselleen ja usein myös hänen läheisilleen. Rahapelaaminen saattaa olla aluksi vain satunnaista ja maltillista, mutta voimakas mielenkiinto rahapelejä kohtaan kasvaa henkilön siirtyessä pelaamaan yhä suuremmilla summilla ja riskillä saman jännityksen aikaansaamiseksi.

Syyt ja seuraukset

Pelihimossa rahapelaaminen hallitsee henkilön lähes koko elämää sekä suurinta osaa hänen ajatuksistaan. Hän saattaa ajautua taloudellisiin ongelmiin, joista pyrkii eroon velkautumalla tai laittomin keinoin. Pelattuaan rahansa henkilö on taipuvainen nojautumaan läheisiinsä taloudellisen tilanteensa hetkelliseksi selvittämiseksi. Henkilön ihmissuhteet ja työ saattavat kärsiä pelihimon vuoksi, sillä usein henkilö yrittää peitellä tilannettaan valehtelemassa läheisilleen. Pelihimosta kärsivän ajatukset voivat keskittyä edelliseen pelikertaan sekä seuraavan pelikerran toteuttamisen ja rahoittamisen suunnitteluun, mikä häiritsee hänen keskittymistään elämän muihin osa-alueisiin.

Rahan menettäminen ei saa pelihimosta kärsivää lopettamaan, vaan päinvastoin se saa aikaan niin kutsutun häviöiden jahtaamisen, jolloin henkilö yrittää voittaa häviämänsä rahat takaisin pelaamalla yhä suurempia rahasummia. Pelihimon taustasyinä voi olla esimerkiksi omien ongelmien pakeneminen pelaamiseen, sekä ahdistuneisuuden, masentuneisuuden tai syyllisyyden lievittämispyrkimykset.

Pelihimoon saattaa liittyä myös päihdeongelmia tai samanaikainen persoonallisuushäiriö. Erilaiset masennustilat ja yksinäisyys puolestaan lisäävät henkilön riskiä kehittää pelihimo, sekä kasvattavat altiutta sen kroonistumiselle.

Apua ja tukea

Mikäli uhkapelaaminen aiheuttaa haasteita omalle hyvinvoinnillesi, ihmissuhteillesi, taloudellesi tai toimintakyvyllesi, voit tutustua pelihimon hoitokeinoihin ja olla yhteydessä asiantuntijoihimme puhelimitse juuri sinulle soveltuvan avun löytymiseksi.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset