Pelihimo on hillitsemishäiriö, jossa henkilö ei kykene hallitsemaan uhkapelaamistaan. Henkilö ei siis yksin kykene rajoittamaan tai lopettamaan rahapelaamistaan, minkä vuoksi ulkopuolisen avun hakeminen on tarpeellista. Pelihimosta kärsivä ei kuitenkaan itse välttämättä tiedosta ongelmaa, tai tiedostaessaan sen kieltää ongelman olemassaolon. Ensimmäinen hoidon porras onkin oman ongelman myöntäminen. Usein läheisten huoli sekä ihmissuhteen tai työn menetys pelaamisen vuoksi ovat merkkejä siitä, että apua olisi hyvä lähteä kartoittamaan.

Pelihimossa pelaamisen lopettaminen tai rajoittaminen aiheuttaa vieroitusoireina ärtyneisyyttä ja levottomuutta. Koska vähentämistä on haastavaa säädellä, on usein helpoin tapa pelaamisesta eroon pääsyyn lopettaa pelaaminen kokonaan. Hoidossa on tärkeää tunnistaa, mistä omat avuttomuuden tunteet nousevat, jotta niitä voi alkaa ymmärtämään ja ratkaisemaan. Omahoidossa keskeistä on omasta hyvinvoinnista huolehtiminen säännöllisen elämänrytmin, liikunnan ja rentoutuskeinojen avulla.

Pelihimoon liittyvän uhkapelaamisen peittely ylläpitää pelaamiseen liittyvää käyttäytymisen kierrettä, minkä vuoksi olisi tärkeää pyrkiä rehellisyyteen omissa ihmissuhteissa. Läheisiltä saatu tuki haasteiden edessä voi olla suuri voimavara. Terveydenhuollossa toteutettavaan hoitoon kuuluvat erilaiset terapeuttiset menetelmät, sekä tarvittaessa lääkehoito. Esimerkiksi masennuslääkkeistä voi olla hyötyä pelihimon hoidossa. Myös muiden rinnakkaisten mielenterveysongelmien käsittely on tärkeää, sillä ne saattavat osaltaan ylläpitää pelikäyttäytymistä.

Apua ja tukea

Mikäli uhkapelaaminen aiheuttaa haasteita omalle hyvinvoinnillesi, ihmissuhteillesi, taloudellesi tai toimintakyvyllesi, voit olla yhteydessä asiantuntijoihimme puhelimitse juuri sinulle soveltuvan avun löytymiseksi.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset