Lapsen hyvinvoinnille ja kehitykselle on tärkeää hyvän mielenterveyden ylläpitäminen. Hyvä mielenterveys on voimavara, joka mahdollistaa lapsen selviytymisen ikätyypillisistä kehityshaasteista, terveen itsetunnon kehittymisen ja myönteisen vuorovaikutuksen muiden ihmisten kanssa. 

Lapsen mielenterveys voi myös joskus järkkyä. Usein taustalla on tällöin joukko erilaisia tekijöitä, jotka voivat liittyä perimään, ympäristön olosuhteisiin tai elämän tapahtumiin. Mielenterveyden häiriöille voi altistaa esimerkiksi kaltoinkohtelu ja laiminlyönti, geneettiset tekijät, ongelmat koulussa ja kaverisuhteissa sekä lapsen kokemat menetykset.

Lapsen mielenterveyden ongelmat

Yleisimpiä ongelmia lapsilla ovat tarkkaavuuden ongelmat (ADHD), käytöshäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt, pelkotilat ja masennus. Lapsen mielenterveyden ongelmiin voivat viitata esimerkiksi muuttunut käytös, ongelmakäyttäytyminen kotona ja koulussa, pitkittyneet ahdistuksen ja masentuneisuuden tilat, sulkeutuneisuus sekä unen ja syömisen vaikeudet.

Lapsen mielenterveyden ylläpitäminen ja hoito

Lapsen mielenterveyttä ylläpitää turvallinen kasvuympäristö, terveelliset elämäntavat, toimivat sosiaaliset suhteet ja mielekkäät harrastukset.

Turvalliseen kasvuympäristöön kuuluu olennaisesti vanhempien tarjoama hoiva ja tuki. Terveellisillä elämäntavoilla voidaan tukea lapsen mielenterveyttä. Tärkeää ovat riittävä ja laadukas uni, terveellinen ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio ja kohtuullinen liikunta. Hyvät sosiaaliset suhteet niin perheen sisällä kuin myös koulussa ja lapsen kaveripiirissä suojaavat mielenterveyttä. Harrastuksissa lapsi taas pääsee kehittämään taitojaan ja saa tarpeellisia onnistumisen kokemuksia.

Lapsen mielenterveyden ongelmia voidaan hoitaa terveydenhuollossa. Hoidosta vastaa usein moniammatillinen työryhmä, johon voi kuulua muun muassa lääkäri, psykologi, sairaanhoitaja ja sosiaalityöntekijä. Hoidossa käytetään usein erilaisia keskusteluavun ja psykoterapian menetelmiä. Joissakin tapauksissa voidaan käyttää myös tarvittaessa lääkitystä. Mitä varhaisemmin mielenterveyden ongelmiin puututaan, sitä helpompaa niiden hoito on. Koskaan ei ole kuitenkaan liian myöhäistä hakea apua.

Jos lapsesi mielenterveyden tila huolestuttaa sinua ja tarvitset asiaan tukea ja neuvontaa, voit soittaa asiantuntijallemme ja voimme yhdessä pohtia, mitä tilanteelle on tehtävissä.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset