Ahdistuksen tunteet lapsuusiässä ovat tavallisia. Kasvamiseen liittyy monia eri ikävaiheille tyypillisiä ahdistusta herättäviä tekijöitä. Vauvaikäisille on esimerkiksi täysin tavallista kokea eroahdistusta joutuessaan eroon vanhemmasta. Kouluikäisillä elämän isot kehityshyppäykset, kuten vaikkapa koulun aloittaminen, voivat luonnollisesti herättää ahdistuksen tunteita.

Joskus kuitenkin lapsen ahdistus on liiallista ja pitkäkestoista ja se alkaa rajoittamaan elämää. Tällöin voi kyseessä olla ahdistuneisuushäiriö. Häiriön taustalla voi lapsilla olla esimerkiksi geneettinen taipumus, kroonisten sairauksien kanssa eläminen, ongelmat koulussa, kiusatuksi tuleminen, perheen riitaisa ilmapiiri tai kaltoinkohtelu.

Pitkään jatkuva ahdistuneisuushäiriö heikentää lapsen yleistä hyvinvointia, vaikuttaa usein negatiivisesti hänen itsetunnon ja minäkuvan kehitykseen sekä voi aiheuttaa vaikeuksia koulunkäynnissä ja kaverisuhteissa.

Lapsen ahdistuksen ilmenemismuodot

Lapsilla ahdistus ilmenee monilta osin samalla tavalla kuin aikuisilla. Tyypillisiä oireita ovat huolestuneisuus, jännittyneisyys, uni- ja keskittymisvaikeudet, sydämentykytys, lihasjännitys, hikoilu, vapina ja pahoinvointi. Lapsilla ahdistukseen voi kuulua kuitenkin tiettyjä erityispiirteitä. Erityisesti pienillä lapsilla voi olla vaikeuksia sanallistaa omaa tuskaista oloaan, ja ahdistuneisuus voi tällöin näkyä esimerkiksi lapsen lisääntyneenä ärtyneisyytenä, painajaisina ja yökasteluna.  

Miten auttaa ahdistunutta lasta?

Oman lapsen ahdistuneisuus herättää luonnollisesti huolta vanhemmassa. On kuitenkin monia tapoja, joilla voit vanhempana tai lapsen läheisenä auttaa. Tärkeää on rohkaista lasta kertomaan omista ahdistuksen tunteistaan ja suhtautua niihin ymmärtäväisesti ja lämpimästi. Vältä lapsen negatiivisten tunteiden vähättelyä tai mitätöintiä.

Vanhemmalle lapselle voi myös yrittää selittää mitä ahdistus on ja millaisia psyykkisiä ja fyysisiä tuntemuksia siihen liittyy. Tärkeää on korostaa, että ahdistus ei ole ikinä pysyvää ja sitä voi itse yrittää lieventää. Oleellista on myös ratkaisujen etsiminen yhdessä lapsen kanssa ahdistusta herättäviin asioihin.

Jos lapsen ahdistuneisuusoireilu jatkuu ja alkaa haitata arkielämässä selviytymistä, on syytä hakea apua ammattilaiselta. Lasten ahdistuneisuushäiriöiden hoito toteutetaan ensisijaisesti psykoterapialla. Vakavammissa tapauksissa voidaan käyttää lisäksi lääkehoitoa.

Jos lapsesi jatkuva ahdistuneisuus huolestuttaa sinua ja tarvitset asiaan tukea ja neuvontaa, voit soittaa asiantuntijallemme alla olevaan numeroon ja voimme yhdessä pohtia mitä tilanteelle on tehtävissä.  

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset