Onko sinulla rahahuolia tai taloudelliseen tilanteeseesi liittyvää ahdistusta? Pelkäätkö tarkistaa pankkitilisi saldoa tai vältteletkö laskujesi maksamista? Taloudelliseen ahdistukseen on monia syitä, eivätkä rahaan liittyvät huolet ja stressi ole epätyypillisiä kokemuksia. Vuosittain noin puolella miljoonalla suomalaisella on ulosottovelkaa ja yhä useammalla menojen ja laskujen hoitaminen tuottaa hankaluuksia.

Taloudellisen ahdingon taustasyyt

Elinkustannukset ovat nousussa, minkä lisäksi kohonnut sähkön ja polttoaineen hinta vaikuttavat meistä jokaisen arkeen. Taloudellinen ahdinko muodostuu tyypillisesti hiljalleen. Sen taustalla voivat olla esimerkiksi muuttunut elämäntilanne, kuten työn menettäminen, erilaiset kriisit, esimerkiksi oma tai läheisen sairastuminen, pienituloisuus tai lapsuudessa opitut tavat käsitellä taloutta. Myös erilaisista syistä johtuva liiallinen kuluttaminen omiin tuloihin nähden tai uhkapeliriippuvuus aiheuttavat talouteen liittyvää ahdistusta ja stressiä.

Työn tekemisen luonne on muuttunut, jolloin pätkätöiden ja vaihtelevien työtuntien määrä on lisääntynyt. Jos oma taloudellinen tilanne vaihtelee kuukaudesta toiseen, saattaa varmuutta omasta pärjäämisestä ja elämänhallinnasta olla haastavaa tavoittaa. Aina myöskään talouteen liittyvä ahdistus ei edellytä matalaa tulotasoa, vaan liialliset huolet tulevaisuudesta ja aiemmat rahalliseen selviytymiseen liittyvät kokemukset voivat luoda epämukavuutta ja esimerkiksi liioiteltua tarvetta säästää.

Taloudellisen ahdingon seuraukset

Kun oma taloudellinen pärjääminen tuottaa ahdistusta, on usein helpoin reitti sen lievittämiseen välttely. Postiluukusta tipahtelevien kirjekuorien huomiotta jättäminen, oman varallisuuden seuraamisen sivuuttaminen ja ylikuluttaminen hetkellistä helpotusta tuottavia aineellisia asioita hankkimalla tuovat hetkellistä helpotusta tilanteeseen. Välttely ei kuitenkaan poista ahdistusta tai paranna tilannetta, vaan ahdistus palaa jonkin ajan kuluttua takaisin.

Taloudellisesta ahdingosta saattaa seurata esimerkiksi

 • hallinnantunteen heikentymistä
 • toivottomuutta
 • epäonnistumisen kokemuksia
 • ahdistusta
 • stressiä
 • lamaantumista
 • epävarmuutta omasta pystyvyydestä ja pärjäämisestä
 • unettomuutta
 • velkaantumista
 • vetäytymistä sosiaalisista suhteista
 • lisääntynyttä päihteiden käyttöä, sekä
 • fyysisen terveyden laskua, kuten haasteita verenpaineessa, muistissa ja painonhallinnassa.

Omaan talouteen ja sen hallintaan saatetaan liittää häpeää, eikä apua aina ole helppoa etsiä. Et ole kuitenkaan haasteidesi kanssa yksin. Voit lukea keinoista selviytyä taloudellisesta ahdingosta sekä soittaa asiantuntijoillemme avun saamiseksi.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset