Mikäli elämässäsi on taloudellista ahdinkoa ja rahahuolet ahdistavat tai stressaavat sinua, voi asiaan puuttuminen tuottaa hetkellisesti yhä suurempaa ahdistusta. Välttely kuitenkin usein vain pahentaa ongelmaa, eikä siitä ole pidempiaikaiseksi ratkaisuksi. Nämä keinot voivat auttaa sinua selviytymään tilanteessasi.

Usein rahahuolet aiheuttavat meissä tarpeetonta häpeää. Ensimmäinen askel oman hyvinvoinnin helpottamiseksi on kuitenkin tilanteen jakaminen läheisen ihmisen kanssa. Monesti tilannetta auttaa jo se, ettei huolta tarvitse käsitellä yksin. Mikäli tunnet, ettet kykene tai halua taloudellisesta ahdingostasi puhua läheisillesi, on myös ammattiapua saatavilla oman jaksamisen sekä taloudenhoidon tueksi. Velkaantumisesta selviytymisessä maksutonta apua tarjoaa esimerkiksi valtion oikeusaputoimisto.

Kun laskut kertyvät ja jäävät lojumaan lipaston päälle, voi tilanne tuntua kaoottiselta. Hallinnantunnetta voi palauttaa keräämällä tietoa omasta taloudellisesta tilanteesta. Saatat jopa huomata, ettei tilanne ole niin paha kuin mielessäsi olet sen kuvitellut. Tärkeiden tositteiden, kuten omien tulotietojen, menojen, laskujen ja lainojen koonti, auttaa selvittämään sitä, kuinka tilanteessa voi edetä. Velkaneuvoja on apunasi, kun suunnittelet, kuinka saat velkasi maksettua. Oman taloudellisen tilanteen tunteminen auttaa myös navigoimaan, olisiko pienempiä lainoja järkevää yhdistellä sekä helpottaa realistisen budjetin laatimista.

Yhtä tärkeää kuin elämänhallinnan tunteen palauttaminen, on omasta hyvinvoinnista kiinni pitäminen. On tärkeää luoda arkeen rakennetta säännöllisillä rutiineilla ja ylläpitää sosiaalisia suhteita. Lisäksi liikkuminen, terveelliset ruokailutottumukset ja riittävä uni auttavat jaksamisessa haasteiden keskellä. Ahdistusta voit pyrkiä lievittämään erilaisin ahdistuksen lievityskeinoin.

Mikäli omaan taloudelliseen ahdinkoon tarttuminen tai hyvinvoinnista huolehtiminen tuntuvat ylivoimaisilta tai liian haasteellisilta, apua on saatavilla. Voit aloittaa tuen hakemisen ottamalla yhteyttä asiantuntijoihimme puhelimitse.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset