Elämänhallinnalla tarkoitetaan ihmisen omaa kokemusta siitä, kuinka hän voi vaikuttaa itsensä kannalta merkityksellisiin päätöksiin, asioihin ja tapahtumiin. Elämänhallinta on myös kykyä asettaa ja saavuttaa tavoitteita. Se, kuinka hyvin ihminen kokee pystyvänsä vaikuttamaan asioihin, on yhteydessä siihen, kuinka hyvin hän kykenee käsittelemään vastoinkäymisiä.

Elämää ei voi täysin hallita, mutta mikäli uskot sinulla olevan mahdollisuuksia vaikuttaa asioiden kulkuun, pystyt luultavasti myös haasteita kohdatessasi luottamaan kykyihisi, etkä siten ahdistu niin paljoa vastoinkäymisistä ja tulevaisuudestasi. Mikäli taas uskot, ettei sinulla ole vaikutusvaltaa ja olet vain sivusta seuraaja asioiden tapahtuessa mielivaltaisesti ympärilläsi, koet luultavasti itseluottamuksen puutteellisuutta sekä suurempaa ahdistuneisuutta.

Se, kuinka hyvin elämä tuntuu olevan hallinnassasi, riippuu esimerkiksi lapsuuden aikaisesta turvallisuudesta tai turvattomuudesta. Myös ikääntyminen ja traumakokemukset heikentävät kokemusta omasta elämänhallinnasta. Elämänhallintataitoja on mahdollista harjoitella ja mitä monipuolisempia keinoja hallinnan tunteen tueksi löydät, sen parempi. Harjoittelun myötä pystyt kasvattamaan omaa itsevarmuuttasi ja luottamusta siihen, että kykenet selviämään tilanteista ja pärjäämään itsenäisesti. Tunnetta elämänhallinnasta voidaan työstää tavoitteen asettamisen, arvotyöskentelyn sekä vastuunoton ja rutiinien avulla.

Tukea elämänhallintaan

Elämän suunta voi joskus äkillisestikin muuttua erilaisten kriisien myötä, mutta vaikka tuntisit juuri nyt olevasi ilman päätäntävaltaa tilanteestasi, on sinun mahdollista palauttaa langat takaisin käsiisi. Mikäli tarvitset tukea elämänhallintaan, voit olla puhelimitse yhteydessä asiantuntijoihimme tuen ja suunnan löytämiseksi.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset