Me kaikki kohtaamme ajoittain stressiä. Koska stressi on välttämätön osa elämää, on tärkeää oppia suhtautumaan siihen joustavasti sekä löytää keinoja katkaista stressin kierre ajoissa.

Stressinhallinnassa tärkeää on tunnistaa ne stressiä aiheuttavat tekijät, joihin voi itse vaikuttaa, ja keksiä niihin konkreettisia ratkaisuja. Lamaannuttavan stressikierteen katkaisemisessa auttaa myös elämänhallinnan kehittäminen ja armollisemman suhtautumistavan opettelu omaan itseen. Oleellisia stressinhallinnan keinoja ovat myös rentoutuminen ja uni, sosiaalinen tuki sekä terveellisten elämäntapojen ylläpitäminen.

Stressinhallinnan keinoja

  1. Stressinhallinnassa alkuun voit päästä tunnistamalla omassa elämässäsi ne stressitekijät, joihin pystyt itse vaikuttamaan. Liittyvätkö ne kenties liialliseen työmäärään, ristiriitaan parisuhteessa tai lähestyvään suureen muutokseen elämässä? Mitä voisit tehdä tässä hetkessä näille ongelmille? Yritä keksiä ongelmaan konkreettinen ratkaisu, jolla voisit lähteä purkamaan hankalaa tilannetta. Ratkaisujen keksiminen ja toimintaan ryhtyminen edesauttavat stressaavan tilanteen raukeamista sekä lievittävät stressille tyypillistä ahdistusta herättävää vatvomista.
  2. Stressaantuneena koemme helposti, että koko elämämme on enemmän tai vähemmän kaaoksessa. Stressiä voi lievittää tällöin lisäämällä järjestyksen ja hallinnan tunnetta elämään. Elämänhallinnan tunteen lisäämisessä voi auttaa rutiinien ylläpitäminen sekä arjen aikatauluttaminen. Säännölliset arjen rutiinit ja aikataulut vapauttavat aikaa rentoutumiselle ja helpottavat arjen huolista irrottautumista, joilla on tärkeä rooli stressistä palautumiselle.
  3. Joskus stressi ei suoranaisesti johdu liiallisista ympäristön vaatimuksista ja odotuksista, vaan omasta vaativasta ja itsekriittisestä suhtautumisestamme niihin. Stressinhallinnassa tällöin voi auttaa armollisemman ja lempeämmän suhtautumistavan opettelu. Tässä voi auttaa epärealististen negatiivisten ajatusten tunnistaminen ja kyseenalaistaminen.
  4. Stressaantuneena tulee helposti vatvotuksi lähitulevaisuuden haasteita ja murheita. Tämä usein herättää ahdistuksen tunteita, jotka osaltaan voivat lamaannuttaa ja täten pahentaa stressikierrettä. Vatvomisen lopettamisessa voi auttaa nykyhetkeen keskittyminen. Mielen palauttamista tähän hetkeen voit harjoittaa esimerkiksi mindfulnessilla sekä erilaisten rentoutumis- ja hengitysharjoitusten avulla.
  5. Sosiaalisella tuella on tärkeä merkitys stressin lievityksessä. Omien huolien ja murheiden jakaminen läheisen ystävän, kumppanin tai perheenjäsenen kanssa keventää stressin negatiivista kuormaa. Läheiset ja luottamukselliset ihmissuhteet tarjoavat myös mahdollisuuden pitää hauskaa ja rentoutua mukavassa seurassa, mikä toimii oivana vastapainona kuormittavien tunteiden kanssa painimiselle.
  6. Riittävä uni ja lepo ovat elintärkeitä stressinhallinnassa. Unen ja levon aikana keho ja mieli palautuvat stressin aiheuttamasta kuormituksesta. Varmista siis, että saat öisin tarpeeksi unta, ja että sinulla on joka päivä edes pieni mahdollisuus ottaa aikaa itsellesi rentoutua. Jos stressi häiritsee nukkumistasi, voit yrittää korjata tilanteen unettomuuden itsehoidollisilla menetelmillä.
  7. Liikunta on tehokas keino lievittää stressiä, sillä se mahdollistaa irrottautumisen huolta herättävistä asioista. Liikunnan harrastaminen myös lisää kehossa mielihyvää tuottavien hormoneiden, kuten endorfiinin, määrää. Säännöllisesti harrastettuna liikunta laskee myös verenpainetta ja kohentaa kuntoa, mikä auttaa kehoa pärjäämään stressin kanssa. Oleellista on löytää itselle mieluisa liikkumisen muoto, jota jaksaa harrastaa säännöllisesti. 

Jos omaehtoinen stressinhallinta ei tuota tulosta ja sietämätön stressisi vain jatkuu, voi olla syytä kääntyä ammattiavun piiriin. Voit soittaa asiantuntijallemme alla olevaan numeroon ja voimme yhdessä pohtia, mitä tilanteellesi on tehtävissä.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset