Työuupumus on oireyhtymä, joka on useimmiten seurausta pitkäkestoisesta työperäisestä stressistä. Työuupumus kehittyy, kun olemme kuluttaneet voimavaramme loppuun työhön liittyvien vaatimusten, kuten aikapaineiden ja kiireen, kanssa painimisessa tai kun työhön liittyvä kuormittava ristiriitainen tilanne, kuten työpaikkakiusaaminen, ei raukea. Joskus työuupumus voi johtua myös kokemuksesta siitä, että oma työ ei tarjoa tarpeeksi merkityksellisyyttä elämään.

Lievä työuupumus on verrattain yleistä ja eri arvioiden mukaan siitä kärsii Suomessa noin yksi viidestä. Vakava-asteisesta työuupumuksesta kärsii taas muutama prosentti väestöstä.

Työuupumuksen oireet

Työuupumuksen oireisiin kuuluu krooninen väsymys, kyynistynyt asenne työtä kohtaan ja heikentynyt ammatillinen itsetunto. Oireet ilmenevät yksilöllisesti ja riippuvat niin työntekijästä kuin työolosuhteista. Tyypillisesti kuitenkin kaikki kolme oiretta esiintyvät pitkälle kehittyneessä työuupumuksessa. Lisäksi esiintyy yleisiä stressioireita.

Kroonisella väsymyksellä tarkoitetaan pitkäkestoisia väsyneisyyden ja voimattomuuden tunteita, jotka eivät lievity unella ja levolla. Kyynistyminen voi ilmetä taas negatiivisten asenteiden ja suhtaumisen lisääntymisenä työhön. Kyynistynyt voi kokea työnteon esimerkiksi turhana tai järjettömänä. Ammatillisen itsetunnon heikentymisellä tarkoitetaan kokemusta siitä, että ei tunne pärjäävänsä työssään enää tarpeeksi hyvin ja omat kyvyt eivät riitä työn vaatimusten kanssa selviytymisessä.  

Työuupumus lisää riskiä sairastua muun muassa masennukseen, unettomuuteen ja stressiperäisiin somaattisiin sairauksiin, kuten sydän- ja verisuonitauteihin.

Miten työuupumusta hoidetaan?

Työuupumuksesta toipumisessa tärkeää on niin työolosuhteiden muuttaminen lisäämällä työhön liittyviä voimavaroja sekä työntekijän tekemät itsenäiset uupumusta ehkäisevät ja lievittävät elämäntapamuutokset. Elämäntapamuutoksissa voi auttaa uupumuksen omahoidolliset keinot. Vakavassa työuupumuksessa ensisijainen toipumiskeino on sairausloman ottaminen työstä. Sairausloma mahdollistaa toipumiselle vaadittavan etäisyyden ottamisen uupumusta aiheuttaviin tekijöihin sekä riittävän palautumisen. Uupumuksen hoidossa voidaan myös hyödyntää psykoterapiaa.

Jos kärsit työuupumuksesta ja uupumuksen omahoidolliset keinot eivät auta, voi olla syytä kääntyä ammattiavun puoleen. Voit saada pikaista tukea ja neuvontaa tilanteeseesi asiantuntijaltamme alla olevasta numerosta.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset