Skitsofrenia on psykiatrinen nuoressa aikuisuudessa alkava sairaus, joka kuuluu psykoottisiin häiriöihin. Oireet vaihtelevat ihmisten ja sairauden eri vaiheiden mukaisesti, ja oireisiin lukeutuvat aistiharhat, harhaluulot sekä tunneilmaisun latistuminen tai poikkeavuus. Oireilua saattaa esiintyä jaksoittain, joskin joillain ihmisillä oireita ilmenee myös varsinaisten sairausjaksojen välillä.

Skitsofreniaan sairastumiseen ja oireiden puhkeamiseen vaikuttavat perinnölliset tekijät, lapsuuden ympäristötekijät ja mahdolliset traumaattiset kokemukset sekä raskauteen ja synnytykseen liittyvät sairaudet tai häiriöt. Myös skitsofrenian pitkänajan ennusteessa on eroavaisuuksia, sillä osa sairastuneista parantuu myöhemmin täysin oireettomiksi, kun taas osalla oireet jatkuvat joko lievempinä tai vakavampina.

Skitsofrenian ennakko-oireet

Ennen varsinaisia skitsofreniaan liittyviä psykoosin oireita henkilöllä esiintyy niin sanottuja ennakko-oireita. Ennakko-oireet huomatessaan, on hyvä kääntyä terveydenhuollon puoleen, sillä varhaisella hoidolla pystytään estämään tai viivästyttämään ensipsykoosin puhkeaminen, tai sillä voidaan parantaa sairauden pitkäaikaista ennustetta.

Skitsofrenian ennakko-oireisiin kuuluvat

  • Ahdistuneisuus, masentuneisuus ja huolestuneisuus
  • Levottomuus, ärtyisyys ja mielialojen vaihtelut
  • Vaikeudet muistaa asioita, keskittyä ja tehdä päätöksiä
  • Heikentynyt motivaatio ja stressinsietokyky
  • Unettomuus tai muut unihäiriöt sekä energiatason laskeminen
  • Vaikeudet tuntea nautintoa ja mielihyvää
  • Eristäytyminen, epäluuloisuus ja ihmissuhteiden haasteet
  • Eriskummalliset ajatukset tai poikkeava käyttäytyminen
  • Harhaluulot ja lyhytaikaiset aistiharhat

Skitsoaffektiivinen häiriö

Skitsoaffektiivisessa häiriössä ihmisen toimintakyky säilyy pääasiallisesti parempana kuin skitsofreniassa, vaikkakin taudinkulku on hyvin samankaltainen. Skitsoaffektiiviseen häiriöön kuuluu psykoottisia oireita sekä masennusta tai maniaa. Diagnostisesta näkökulmasta henkilöllä tulee kuitenkin esiintyä harhoja ilman, että niihin liittyy mielialaoireita.

Tukea ja apua

Mikäli sinulla on herännyt huoli omasta tai läheisesi hyvinvoinnista, voit tutustua skitsofrenian hoitoon sekä aloittaa avun hakemisen ottamalla yhteyttä puhelimitse asiantuntijoihimme.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset