Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa yhdistyy kognitiivisen psykoterapian ja käyttäytymisterapian taustateoriat ja menetelmät. Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa keskitytään tunnistamaan yhteyksiä ongelmallisten ajattelu- ja toimintamallien ja negatiivisten tunteiden välillä. Terapian varsinainen painotus on kuitenkin käyttäytymisessä ja sen muokkaamisessa: tavoitteena on usein harjoitella uusia ja joustavampia toimintatapoja.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia keskittyy erityisesti nykyhetken ongelmiin, kuitenkin ottaen huomioon ongelman taustalla olevan oppimishistorian. Tämä psykoterapiamuoto on myös usein moniin muihin terapiamuotoihin verrattuna enemmän jäsenneltyä ja päämäärätietoisempaa. Psykoterapeutin rooli on terapiassa usein aktiivisempi.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on tutkitusti tehokas hoitomuoto moniin mielenterveyden ongelmiin ja mielenterveyshäiriöihin. Erityisen tehokkaaksi sen on todettu olevan esimerkiksi masennuksen, ahdistuneisuushäiriöiden, syömis– ja unihäiriöiden sekä kroonisen stressin hoidossa.

Psykoterapian pituus

Kognitiivinen käyttäytymisterapia on useimmiten kestoltaan lyhyttä, noin 10-20 istuntokertaa, mutta voi tarpeen vaatiessa olla pitempääkin. Tyypillisesti istuntoja on kerta viikossa ja istunnot kestävät 45-50 minuuttia. Käytännön järjestelyistä voi kuitenkin aina sopia terapeutin kanssa.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia käytännössä

Kognitiivinen käyttäytymisterapia alkaa usein määrittelemällä tarkka tavoite ja suunnitelma terapialle. Tavoitteena on useimmiten haitallisista toimintamalleista poisoppiminen tai niiden muokkaaminen joustavammaksi. Tavoitteen saavuttamiseksi pyritään tunnistamaan epätarkoituksenmukaisia reaktioita sekä puutteita erilaisissa taidoissa. Käyttäytymisen muuttamiseksi tarvitaan usein myös haitallisten ajattelumallien oikomista. Terapiassa usein myös harjoitellaan erilaisia taitoja, kuten tietoisuus- ja ihmissuhdetaitoja, sekä kehitetään tunteidensäätelykyvyn keinoja. Kotitehtävät ja erilaiset altistusharjoitukset ovat yleisiä kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa.

Jos sinulla heräsi kysymyksiä liittyen kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan tai tarvitset tukea ja neuvontaa psykoterapiaan hakeutumisessa, älä epäröi soittaa asiantuntijallamme alla olevaan numeroon.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset