Monet meistä jännittävät uusien ihmisten tapaamista, esiintymistä tai isoja ihmisjoukkoja. Ahdistuneisuushäiriöihin kuuluvassa sosiaalisten tilanteiden pelossa jännittyneisyys menee jo ahdistuksen puolelle ja sosiaaliset tilanteet aiheuttavat huomattavia tuskia ja huolia häiriöstä kärsivälle. Toisin kuin tavallinen jännittyneisyys, ahdistuneisuushäiriöstä johtuva pelko aiheuttaa sosiaalisten tilanteiden välttelyä.

Sosiaaliset suhteet ovat suuri osa meidän jokaisen elämäämme, joten sosiaalisten tilanteiden pelon kanssa eläminen on luonnollisesti hyvin kuormittavaa ihmiselle. Pitkällä aikavälillä se voi altistaa ihmisen muille häiriöille ja sairauksille. Diagnosoitavissa olevasta sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsii elämänsä aikana noin 3% ihmisistä.

Sosiaalisten tilanteiden pelon oireet

Sosiaalisten tilanteiden pelon keskeisimpiin oireisiin kuuluu liiallinen ahdistus liittyen huomion kohteeksi joutumiseen tai pelko siitä, että oma käytös olisi muiden silmissä nöyryyttävää tai nolostuttavaa. Ahdistuksen taustalla on usein pelko torjutuksi tai hylätyksi tulemisesta.

Sosiaalisissa tilanteissa peloista kärsivä kokee yleisiä ahdistuneisuuden oireita, kuten sydämentykytystä, hengitysvaikeuksia, hikoilua, vapinaa ja pahoinvointia. Tyypillisiä oireita ovat myös punastuminen, oksentamisen pelko sekä tihentynyt virtsaamisen ja ulostamisen tarve. Ahdistus voi liittyä yleisesti kaikenlaisiin sosiaalisiin tilanteisiin tai rajoittua tiettyihin sosiaalisiin aktiviteetteihin, kuten esimerkiksi esiintymiseen tai julkisilla paikoilla syömiseen.

Sosiaalisista tilanteista johtuva ahdistus johtaa ihmiskontaktien välttelyyn, mikä rajoittaa merkittävästi elämää ja heikentää elämänlaatua. Välttelyn myötä syntyy usein negatiivinen itseään vahvistava kierre, jossa välttelyn myötä ahdistus vain pahenee. Sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsivä voi alkaa myös lääkitsemään itseään alkoholilla tai muilla päihteillä lievittääkseen ahdistustaan. Päihteet saattavat tuoda hetkellisen helpotuksen ahdistukseen, mutta pitkällä aikavälillä ne usein vain pahentavat tilannetta.

Sosiaalisten tilanteiden pelon hoito

Tehokkaita hoitomuotoja on monia, ja niistä yleisimmin käytetään psykoterapiaa tai lääkitystä tai niiden yhdistelmää. Samoin kuin muissa ahdistuneisuushäiriössä, myös sosiaalisten tilanteiden pelossa yleisin psykoterapiamuoto on kognitiivinen käyttäytymisterapia. Lääkityksistä käytetyimpiä ovat erilaiset mielialalääkkeet sekä beetasalpaajat, joilla ahdistuneisuusoireilua pystytään lievittämään.

Jos koet tarvitsevasi apua sosiaalisiin tilanteisiin liittyvän ahdistuksen kanssa, älä epäröi ottaa yhteyttä asiantuntijaamme.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset