Persoonallisuushäiriöissä ihmisen käyttäytyminen, tunteet, kokemukset ja ajattelu poikkeavat jollain tavalla siitä, miten ihmiset keskimäärin kohtaavat tiettyjä tilanteita tai kokemuksia.

Psykoosipiirteistä eli skitsotyyppistä persoonallisuushäiriötä kuvaavat omalaatuinen käyttäytyminen ja epätyypillisyys uskomuksissa, puheessa ja pukeutumisessa. Persoonallisuuden piirteet alkavat näkyä nuoressa aikuisuudessa ja jatkuvat läpi elämän. Psykoosipiirteinen henkilö saattaa uskoa omaavansa epäluonnollisia kykyjä, jolloin hän uskoo voivansa esimerkiksi vaikuttaa tilanteisiin ajatuksen voimalla tai olevansa kykenevä selvännäköön. Psykoosipiirteisellä ei juurikaan ole läheisiä ihmissuhteita, hänen on vaikeaa luottaa muihin ja sosiaaliset tilanteet saattavat herättää hänessä ahdistusta. Psykoosipiirteiseen persoonallisuushäiriöön kuuluu osittain samanlaisia oireita kuin skitsofreniaan, ilman, että kyseessä varsinaisesti olisi skitsofrenia. Psykoosipiirteinen saattaa kokea epätyypillisiä aistikokemuksia, kuten kuulla olemattomia ääniä. Hän voi uskoa muiden ihmisten eleiden tai sanojen viittaavan itseensä, vaikkei näin todellisuudessa olisi, ja hänen reaktionsa tai tunneilmaisunsa voivat näyttäytyä tilanteisiin sopimattomina. Psykoosipirteisen tunneilmaisu on usein rajoittunutta ja latistunutta. Psykoosipiirteinen persoonallisuushäiriö ja masennus esiintyvät usein samanaikaisesti.

Apua persoonallisuushäiriöihin

Persoonallisuushäiriöihin on saatavilla hoitoa, johon tyypillisesti kuuluu psykoterapia ja lääkehoito. Apua kaikkiin kohtaamiisi haasteisiin voit lähteä hakemaan perus-, opiskelu- ja työterveydenhuollon kautta. Myös asiantuntijamme auttavat sinua puhelimitse oikean avun löytämisessä kohdistuu huolesi sitten itseesi tai läheiseesi.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset