Persoonallisuushäiriöissä ihmisen käyttäytyminen, tunteet, kokemukset ja ajattelu poikkeavat jollain tavalla siitä, miten ihmiset keskimäärin kohtaavat tiettyjä tilanteita tai kokemuksia

Terveessä määrin narsistisuus on hyvä piirre, sillä sen avulla saavutamme hyvinvoinnillemme olennaisia asioita. Narsistisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivällä piirre on kuitenkin korostunut, minkä vuoksi hän kokee itsensä korostuneen erityiseksi ja tärkeäksi sekä muita ihmisiä paremmaksi. 

Todellisuudessa hänellä saattaa olla erittäin matala itsetunto, jonka hän piilottaa esittämällä itsensä muita parempana ja tarvittaessa polkee ihmisiä ympärillään alas nostaakseen omaa arvoaan näennäisesti ylemmäs. Muiden ihmisten käyttäminen hyväksi sekä haluttomuus tai kyvyttömyys nähdä toisten tarpeita ja tunteita kuvaavat narsistisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivän käyttäytymistä. Empatiaa narsisti ei juurikaan muita kohtaan tunne, eikä näe itsessään ongelmaa. Narsistista persoonallisuushäiriötä kuvaavat itsekeskeisyys, vaativuus, ylimielisyys ja kateus ihmisiä kohtaan, joilla on jotain mitä henkilöllä itsellään ei ole.

Narsistinen persoonallisuushäiriö aiheuttaa usein ongelmia ihmissuhteissa, työssä tai opinnoissa. Narsistin parisuhteet ovat usein myrskyisiä ja kuormittavat hänen kumppaniaan. Haasteita saattaa ilmetä myös talouden ja päihteiden käytön hallinnassa. Koska narsisti uskoo erityiskohtelun ja -oikeuksien olevan hänelle oikeutettuja, hän pettyy jäädessään ilman näitä. Hänellä on suuri ihailun ja huomion tarve, jonka hän pyrkii saavuttamaan valehtelemalla tai liioittelemalla omia kykyjään ja saavutuksiaan sekä vähättelemällä muita ihmisiä. Muut näkevät narsistin itsekkäänä, eivätkä välttämättä nauti hänen seurastaan. Toisaalta narsistilla on kyky hurmata kanssaihmiset rönsyilevillä ja jännittävillä tarinoillaan.

Mikäli narsistisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivä kohtaa kritiikkiä, tai tulkitsee muiden ihmisten käytöksen tai sanat kritiikiksi, hänen reaktionsa ovat yleensä huonoja. Narsisti janoaa valtaa, menestystä ja kauneutta. Hän on käytökseltään osittain myös impulsiivinen, mikä saattaa johtaa esimerkiksi uhkapelaamiseen tai riskinottoon seksisuhteissa.

Apua persoonallisuushäiriöihin

Persoonallisuushäiriöihin on saatavilla hoitoa, johon tyypillisesti kuuluu psykoterapia ja lääkehoito. Avun hakemisen voit aloittaa ottamalla yhteyttä perus-, opiskelu- ja työterveydenhuoltoon. Myös asiantuntijamme auttavat sinua puhelimitse oikean avun löytämisessä.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset