Narsismi ja parisuhteet kietoutuvat arkikeskusteluissa usein yhteen. Terveessä määrin narsistisuus on hyväkin piirre, sillä sen avulla saavutamme hyvinvoinnille olennaisia asioita. Kuitenkin siinä missä joku saattaa kuvailla entistä kumppaniaan narsistiksi viitaten tällä hänen itsekeskeisyyteensä, on narsistinen persoonallisuushäiriö paljon muutakin. Narsistisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivällä saattaa olla erittäin matala itsetunto, jonka hän piilottaa esittämällä itsensä muita parempana ja tarvittaessa polkee ihmisiä ympärillään alas nostaakseen omaa arvoaan näennäisesti ylemmäs. Narsismin piirteet parisuhteessa saattavat näkyä 1) empatian ja myötätunnon puutteena, 2) liioiteltuna kokemuksena omasta etuoikeudesta, arvosta ja tärkeydestä, 3) tarpeena huomioinnille, ihailulle ja validoinnille, 4) omien saavutusten ja kykyjen liioitteluna sekä 5) herkkyytenä kritiikille.

Olen parisuhteessa narsistin kanssa, mitä teen?

Kun olet parisuhteessa narsistin kanssa ja suhde uhkaa omaa jaksamistasi ja hyvinvointiasi, helpoin ratkaisu olisi lähteä eri teille. Eron uhatessa voi narsisti takertua ja näyttää puolen, johon aluksi ihastuit ja rakastuit. Hän voi vakuuttaa muuttuvansa ja luvata mitä vain, jotta saisi sinut jäämään. Jos olet päättäväinen päätöksesi suhteen, saattaa siitä seurata raivoa ja vihaa, jota narsisti tuntee kokiessaan tulleensa kohdelluksi väärin. Tämän vuoksi eroon on hyvä valmistautua etukäteen hakemalla apua ammattilaiselta ja turvautumalla läheisiin, jotka voivat auttaa sinua tarvitessa. Vaikka kommunikaatio yleisesti on parisuhteissa tärkeää, voi eron hetkellä olla parempi olla uppoutumatta liikaa neuvotteluihin tai riitoihin narsistisen kumppanin kanssa. Mitä vähemmän taistelet asiassa vastaan, sitä vähemmän kumppanillasi on valtaa ja kontrollia toimintaasi ja sinuun.

Aina kuitenkaan ero ei ole sitä, mitä parisuhteelta halutaan. Oli syynä sitten yhteiset lapset, talous tai yksin jäämisestä aiheutuvat pelot, tulee parisuhteeseen jäädessä miettiä kestävämpiä ratkaisuja. Näkemykset siitä voidaanko narsistista persoonallisuushäiriötä hoitaa eroavat. Tarjolla on kuitenkin psykoterapiaa, ja vaikkei lääkitystä persoonallisuushäiriöön itsessään ole, voidaan sillä hoitaa mielialaoireita. Muutos vaatii kuitenkin sisäistä motivaatiota narsistilta itseltään. Usein muutoshalukkuus syntyykin vasta, kun elämä on vajonnut jollain osa-alueella pohjalle, esimerkiksi työn, perheen tai rahojen menettämisen myötä.

Hae tukea itsellesi

Mikäli sinun ja kumppanisi tilanne on haasteellinen, yritä hakeutua yhdessä kumppanisi kanssa avun piiriin. Jos kumppanisi kieltäytyy ehdotuksestasi, voit kuitenkin yksin hakea apua itsellesi hyvinvointisi tukemiseksi ja ratkaisujen löytämiseksi. Asiantuntijamme neuvovat sinua mielellään oikeaan suuntaan ja auttavat sinua pohdinnoissasi.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset