Ihminen, jolla on dysmorfinen ruumiinkuvan häiriö, uskoo ulkonäkönsä olevan jollain tapaa viallinen, ruma tai epämuodostunut. Henkilö ei kykene lakkaamaan ajattelemasta niin sanottua viallisuuttaan, vaikka toiset ihmiset eivät edes huomaisi kyseistä asiaa tai ajattelisivat sen olevan hyvin minimaalinen. Huoli omasta ulkonäöstä on liiallista ja se voi kohdistua mihin tahansa osaan kehosta, usein kuitenkin kohtaan, joka näkyy ulospäin. Henkilö voi olla huolestunut esimerkiksi kasvonpiirteistään, ihonsa epätäydellisyyksistä, karvoituksestaan, lihastensa koostumuksesta tai kehonsa ominaistuoksusta.

Ruumiinkuvan häiriön oireet

Dysmorfisen ruumiinkuvan häiriön oireet saattavat muistuttaa osittain pakko-oireista häiriötä tai syömishäiriöitä. Oireiden voimakkuus vaihtelee, mutta henkilö saattaa esimerkiksi käyttää huomattavan ajan päivästään keskittymällä havaitsemaansa poikkeavuuteen itsessään. Hän saattaa toistuvasti tarkkailla itseään peilistä, hakea toisilta varmistusta ulkonäöstään sekä nyppiä, koskettaa tai mitata havaitsemaansa poikkeavuutta toistuvasti. Henkilö ei pysty irrottamaan ajatuksiaan ahdistusta herättävästä piirteestä ja uskoo muidenkin näkevän hänen poikkeavuutensa.

Dysmorfinen ruumiinkuvan häiriö ja sen oireet aiheuttavat henkilölle itselleen häpeää ja ahdistuneisuutta, minkä vuoksi hän saattaa pyrkiä välttämään sosiaalisia tilanteita tai julkisia paikkoja, ja kokee sen vuoksi usein yksinäisyyttä. Häiriö saattaa vaikuttaa myös henkilön läheisiin ihmissuhteisiin. Dysmorfinen ruumiinkuvan häiriö ja siihen liittyvä käyttäytyminen laskevat henkilön toimintakykyä sekä lisäävät stressiä ja kuormitusta. 

Dysmorfinen ruumiinkuvan häiriö altistaa henkilön masennukselle ja ahdistukselle. Lisäksi häiriöön saattaa liittyä itsetuhoisuutta, päihteiden väärinkäyttöä ja syömishäiriöitä. Dysmorfinen ruumiinkuvan häiriö eroaa syömishäiriöistä siten, että syömishäiriöissä huoli kohdistuu pääasiallisesti henkilön painoon, kun taas dysmorfisessa ruumiinkuvan häiriössä huolta voivat aiheuttaa lukuisat erilaiset piirteet ihmisessä itsessään.

Apua ja tukea

Mikäli tunnistat huolia omaan ulkonäköösi liittyen, voit tutustua dysmorfisen ruumiinkuvan häiriön hoitoon ja aloittaa avun etsimisen ottamalla yhteyttä asiantuntijoihimme puhelimitse.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset