Syömishäiriöiden kehittymiseen ei ole löydetty yhtä selittävää syytä. Usein taustalla on yhdistelmä erilaisia perimä- ja ympäristötekijöitä sekä hankalia kehityksen aikaisia tapahtumia, kuten traumoja. Yhteisvaikutuksessa keskenään nämä tekijät saattavat altistaa syömishäiriön kehittymiselle. Sairastumisriskiä nostavat myös tietyt riskitekijät, kuten naissukupuoli, aiempi mielenterveyden oireilu sekä negatiivinen kehonkuva ja heikko itsetunto.

Tyypillisesti syömishäiriön kierre saa alkunsa laihdutusyrityksistä, jotka johtavat kehon aliravitsemus- ja nälkiintymistilaan. Kehon aliravitsemus aiheuttaa psyykkisiä oireita, kuten masentuneisuutta ja syömiseen liittyviä pakkoajatuksia, jotka vahvistavat ja ylläpitävät häiriön oireilua muodostaen syömishäiriön noidankehän.

Perimän ja ympäristön yhteisvaikutus syömishäiriöiden kehittymisessä

Syömishäiriön puhkeamiseen vaikuttavat niin perimä- kuin ympäristötekijät ja niiden vuorovaikutus keskenään. Perimän osuudesta häiriöön sairastumisessa kertovat tutkimukset, joissa syömishäiriöiden riskin on todettu olevan suurempi, jos häiriötä esiintyy perheessä tai lähisuvussa. Kaksostutkimukset osoittavat, että syömishäiriöiden sairastumisriskin vaihtelusta noin 40-80% selittyy geneettisillä tekijöillä.

Häiriöitä ei kuitenkaan varsinaisesti aiheuta tietyt yksittäiset geenit, vaan todennäköisesti sairastumisriski selittyy tiettyjen syömishäiriöille altistavien persoonallisuuspiirteiden, kuten ahdistuneisuustaipumuksen ja perfektionismin, periytyvyydellä, aivojen rakenteellisilla eroavaisuuksilla ja geenien yhteisvaikutuksella ympäristön kanssa.

Ympäristötekijöistä erityisesti yhteiskunnan ahtaat, ylipainoon negatiivisesti suhtautuvat ja laihuutta ja lihaksikkuutta ihannoivat kauneusihanteet aiheuttavat monissa ulkonäköön liittyviä ahdistuksen ja riittämättömyyden tunteita ja voivat altistaa pakonomaiselle laihduttamiselle. Myös yhteiskunnan suorituskeskeiset arvot sekä (sosiaalisen) median ylläpitämät ulkonäköpaineet ovat omiaan lisäämään syömiseen ja liikkumiseen liittyviä haitallisia ajattelu- ja toimintamalleja. Persoonallisuudeltaan vaativa ja täydellisyyteen pyrkivä voi olla alttiimpi näille ympäristön vaikutteille nostaen syömishäiriöön sairastumisen riskiä.

Psykologinen kehitys ja syömishäiriöt

Tutkimukset osoittavat, että monilla syömishäiriöön sairastuvilla on taustalla kehityksen aikaisia traumaattisia tapahtumia. Näitä voivat olla esimerkiksi lapsuuden aikainen laiminlyönti tai kaltoinkohtelu, kiusatuksi tuleminen ja pahoinpitelyn tai seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi joutuminen. Traumaattiset tapahtumat voivat heikentää itsetuntoa, aiheuttaa häpeää, haitata tunteidensäätelykyvyn tervettä kehittymistä ja altistaa mielenterveyshäiriöille, mitkä voivat kaikki nostaa riskiä syömishäiriön kehittymiselle.

Jos olet huolestunut omasta suhteestasi syömiseen tai epäilet, että sairastat syömishäiriötä, älä epäröi ottaa yhteyttä asiantuntijaamme alla olevaan numeroon. Voimme yhdessä pohtia, mitä tilanteellesi on tehtävissä.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset