Kun parisuhteessa on luottamusongelmia, on luottamus korvautunut pelolla. Luottamuksen puute ei kerro siitä, kuinka paljon rakkautta parisuhteessa on, vaan taustalla voi piillä useita eri syitä. Luottamusongelmista voi seurata kuitenkin parisuhteeseen haasteita. Suhde voi olla myrskyisä tai läheisyys ja sen osoittaminen voi olla puutteellisia. Parisuhteessa saattaa olla paljon riitoja ja myös sitoutumisvaikeudet voivat aiheuttaa omat haasteensa. Nykypäivänä teknologia ja sosiaalinen media lisäävät haasteita luottamuksen syntymiseen. Et voi olla täysin varma, mitä kumppanisi tekee puhelimellaan tai tietokoneellaan ja kenelle hän internetissä puhuu, vaikka olisittekin molemmat samassa huoneessa.

Ihminen, jolla on luottamusongelmia, saattaa olettaa, että toiset tekevät ja sanovat asioita satuttaakseen. Hän saattaa pelätä avautua ja tulla kohdatuksi omana itsenään, sillä haavoittuvuus ja itsensä alttiiksi asettaminen asettavat hänet riskiin tulla satutetuksi. Parisuhteessa, kun luottamus on puutteellista, voi ajatukset ajautua toistuvasti pahimpiin mahdollisiin lopputuloksiin, joita tilanteesta voisi seurata. Näin ollen on helpompi uskoa, että vetäytymällä tai varautumalla katastrofeihin, kykenisi suojelemaan itseään surulta, kivulta ja pettymykseltä. Luottamusongelmista voi kuitenkin päästä eroon.

Luottamusongelmien syyt

Syyt luottamusongelmien taustalla pohjautuvat pääasiassa menneisyyden tapahtumiin ja kokemuksiin. Parisuhteessa itsessään ei välttämättä ole mitään, mikä aiheuttaisi luottamuksen puutetta. Esimerkiksi lapsuuden huonot kokemukset, kiusaaminen ja aiemmat traumat voivat ajaa luottamuksen ahtaalle. Näistä tai muista syistä johtuva matala itsetunto on myös vaikuttava tekijä luottamuksen rakentumisessa. Mikäli oma näkemys on ristiriidassa sen kanssa, miten kumppani meidät näkee, on meidän haastavaa luottaa häneen. Mitä hän yrittää saavuttaa sanoillaan, eiväthän ne edes pidä paikkaansa? Kumppanin aidot kehut voidaan tulkita piikittelynä, mikäli ne koskevat asioita, joista emme itsessämme pidä tai ole varmoja. Voimme myös kokea, ettemme ansaitse rakkautta, jota kumppanimme yrittää meille antaa. Toisaalta saatamme keskittyä löytämään kumppanistamme ja parisuhteestamme virheitä, syitä, joiden vuoksi ei kannata luottaa ja asettaa itseään alttiiksi riskille.

Kun luottamusongelmat kumpuavat nykyisestä parisuhteesta, voi taustalla olla uskottomuuttavalehtelua tai ristiriitaisuuksia kumppanin käytöksessä ja sanoissa. Kumppani on saattanut esimerkiksi olla epärehellinen rahan tai päihteiden käyttöön liittyen, joten miksi voisimme luottaa häneen enää missään asiassa. Tai ehkä hän sanoo rakastavansa ja välittävänsä, mutta sanoista puuttuu jokin kaipaamasi tunne tai koet, ettei hän ole läsnä ollessanne yhdessä. Myös näissä tilanteissa omaan reagointiimme vaikuttaa aiemmat kokemuksemme, joiden läpi peilaamme nykyhetken tilannetta ja tulkitsemme kumppanimme aikeita.

Kuinka rakentaa luottamusta?

Itsetuntemus on tärkeässä roolissa oman luottamuksen tutkimisessa ja parantamisessa. Millaisia kokemuksia menneisyydessäsi on ja kuinka ne vaikuttavat sinuun tässä hetkessä? Tunnelukkomme vaikuttavat siihen, kuinka sovellamme aiemmin oppimaamme tämän hetken ihmissuhteissamme. Rehellisyys omista tunteista itselle ja kumppanille avaa oven suoralle ja avoimelle kommunikaatiolle. Kerro millaisia toiveita, tarpeita ja pelkoja sinulla on. Haavoittuvuus mahdollistaa sekä rakkauden vastaanottamisen, että antamisen, ja vahvistaa kumppanien välistä yhteyttä. 

Keskustelussa tulisi välttää puolustuskannalle asettumista ja hyökkäävyyttä, eikä asioiden salaaminen parisuhteessa ole kummankaan osapuolen edun mukaista. Saatamme olla tiettyihin asioihin liittyvälle palautteelle herkempiä kuin toisille, mutta palautteen vastaanottaminen ja antaminen ovat tärkeitä parisuhteen luottamuksen työstämiseksi. Loppujen lopuksi parisuhde edellyttää riskien ja ihmisten välisten erojen hyväksymistä. Mikäli tarvitsette apua luottamusongelmiinne liittyen, ohjaavat asiantuntijamme teidät oikean avun luokse.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset