Luultavasti kukaan ei voi sanoa, etteikö olisi koskaan valehdellut elämänsä aikana. Valehtelu parisuhteessa voi kuitenkin vahingoittaa parisuhteen luottamusta sekä saada kyseenalaistamaan parisuhteen lähtökohtia ja kestävyyttä. Luottamuspula parisuhteessa taas voi itsessään luoda esteen läheisyyden ja sitoutumisen toteutumiselle sekä aiheuttaa ristiriitoja. Valehtelulla viitataan tarkoitukselliseen asioiden salaamiseen tai totuuden vääristämiseen, jolla on pääasiallisesti tietty tarkoitus tai tavoite.

Yleensä valehtelemme suojellaksemme jotakin, jota totuuden kertominen uhkaa. Asioiden salaaminen parisuhteessa ei palvele yleensä kumpaakaan osapuolta, vaikkakin esimerkiksi pienet valkoiset valheet yllätysten salaamiseksi annetaan yleensä hyvillä mielin anteeksi. Seuraavat seikat voivat olla valehtelun taustalla olevia suojeltavia asioita.

Toisen tunteiden suojelu

Toisen ihmisen tunteita suojellessa, etenkin valkoiset valheet ovat yleisiä. Kun kumppanisi kysyy, oliko hänen tekemänsä leivonnaiset hyviä tai miltä jokin vaate näyttää hänen yllään, voi valheet osoittautua helpommaksi reitiksi ulos kysymyksestä kuin totuuden sanominen. Asioiden ilmaisun suoruudessa on myös kulttuurillisia eroja ja eri ihmisillä on vaihtelevat kyvyt ottaa suoraa palautetta vastaan, vaikka sitä kysyisivätkin. Se kuinka hyväksyttävää valehtelu on toisen tunteiden säästämiseksi, riippuu parisuhteen säännöistä. Kun kyse on yhtä pullaa suuremmista asioista, on hyvä asioista kuitenkin keskustella rakentavasti valehtelun sijaan. Esimerkiksi uskottomuuden peittely toisen tunteiden säästämiseksi ei ole kaikista parhain ratkaisu.

Omien tunteiden ja itsetunnon suojelu

Ihmiset haluavat luontaisesti välttää rangaistuksia ja mielipahaa. Ehkä tiedät, että totuuden kertomisesta seuraisi riitoja, joita haluat välttää riitojen uhatessa turvallisuuden tunnettasi. Ristiriidat parisuhteessa ylipäätään saattavat herättää epämukavuuden tunteita ja vaikkei valehdeltava asia olisi edes suuri, tulee valheiden avulla tilanne vältetyksi. Valehtelun taustalla voi olla myös häpeän pelkoa tai omaa itsetuntoa ja itsevarmuutta halutaan suojella kolhuilta.

Sosiaalinen arvostuksen tai aseman suojelu

Valehtelun avulla voidaan pyrkiä saamaan itselle sosiaalista arvostusta. Kertomatta jättäminen ja totuuden vääristäminen voivat olla keinoja esittää itsensä tilanteessa todellisuutta suotuisammassa valossa. Etenkin parisuhteen alkuvaiheessa omia hyviä puolia halutaan korostaa läheisyyden edesauttamiseksi, kun taas itselle ei edulliset puolet jätetään mieluusti mainitsematta tai niitä kaunistellaan. Samasta syystä saatamme myös teeskennellä olevamme toisen ihmisen kanssa samaa mieltä asioista, joista todellisuudessa mielipiteemme eroavat. Myöhemmin paljastuvat valheet voivat kuitenkin olla isku parisuhteen rakennetulle luottamukselle. Valehtelemalla voidaan tavoitella tiettyjä hyötyjä, etuuksia tai valtaa. Valehtelu on myös yksi manipuloinnin väline, jolla halutaan saavuttaa valtaa. Manipulointi parisuhteessa aiheuttaa toiselle osapuolelle hämmennystä, hyvinvoinnin laskua ja syyllisyyden tunteita, eikä se kuulu toimiviin parisuhteisiin.

Tukea tilanteeseenne

Mikäli valehtelu tuottaa parisuhteessasi ongelmia, voit olla asiantuntijoihimme yhteydessä, sekä tutustua keinoihin, joilla voit edistää avoimuutta ja rehellisyyttä parisuhteessa. Totuuden kertominen vaatii toisinaan ikävien tunteiden sietämistä. Valehtelun tilalle voi kuitenkin löytää muita keinoja, joiden opetteluun ammattiavusta voi saada suuren hyödyn.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset