Julkisten paikkojen pelko eli agorafobia on ahdistuneisuushäiriö, jossa ihminen kokee voimakasta ahdistusta paikoissa tai tilanteissa, joista ei ole mahdollista poistua nopeasti tai joissa ei ole tarvittaessa apua saatavilla. Näitä paikkoja voivat olla esimerkiksi avarat tilat, julkinen liikenne, kauppakeskukset ja ruuhkat. Usein ahdistusta herättää ja lisää pelko paniikkikohtauksen saamisesta. Ahdistuneisuusoireilu johtaa usein välttämiskäyttäytymiseen, jolloin häiriöstä kärsivä välttelee ahdistusta herättäviä paikkoja ja tilanteita.

Julkisten paikkojen pelko on yksi yleisimpiä ahdistuneisuushäiriötä ja sitä esiintyy noin kahdella prosentilla väestöstä. Häiriö on noin kaksi kertaa yleisempi naisilla kuin miehillä. Häiriöstä kärsivällä esiintyy yleensä myös muita samanaikaisia mielenterveyden häiriöitä, joista yleisimmät ovat paniikkihäiriö, masennus ja päihdeongelmat.

Julkisten paikkojen pelko on vahvasti perinnöllinen sairaus, mutta sen riskiä voivat nostaa myös erityisesti lapsuudessa koetut hankalat tai traumaattiset olosuhteet ja tapahtumat. Useimmiten häiriö kehittyy nuoruusiässä.

Julkisten paikkojen pelon oireet

Julkisten paikkojen pelossa ihminen kokee voimakasta ahdistusta tilanteissa, joista ei ole nopeaa poispääsyä, jotka herättävät avuttomuuden tunteita tai joista poistuminen äkillisesti voisi muiden silmissä näyttää nololta. Tyypillisiä pelkoa herättäviä paikkoja ovat esimerkiksi avarat paikat, suljetut tilat, ihmisjoukot ja tilanteet, joista poistuminen on vaikeaa tai hidasta, kuten kassajonot. Usein ahdistuksen taustalla on pelko paniikkikohtauksen saamisesta, mutta ei aina.

Henkilön pelottaviksi kokemissa paikoissa ahdistuneisuus voi ilmetä muun muassa sydämentykytyksenä, hengenahdistuksena, hikoiluna, pahoinvointina ja ihon pistelynä tai puutumisena. Voimakkaasta ahdistuneisuusoireilusta kärsivä voi tuntea olonsa myös epätodelliseksi tai pelätä sekoavansa tai kuolevansa.

Oireiden vuoksi henkilö alkaa usein välttelemään kotoa poistumista, mikä kuitenkin pitkällä aikavälillä vain lisää julkisten paikkojen aiheuttamaa ahdistuneisuusoireilua. Häiriö heikentää merkittävästi elämänlaatua ja voi johtaa esimerkiksi yksinäisyyteen tai masennukseen.

Miten julkisten paikkojen pelkoa voidaan hoitaa?

Julkisten paikkojen pelkoa on mahdollista hoitaa psykoterapialla, lääkityksellä tai näiden kahden yhdistelmällä. Psykoterapioista eniten tutkimusnäyttöä on saanut kognitiivinen käyttäytymisterapia. Lääkehoidossa usein hyödynnetään psyykenlääkkeitä, jotka vaikuttavat aivojen serotoniinijärjestelmän toimintaan.

Jos kärsit julkisten paikkojen pelosta ja tarvitset asiaan keskusteluapua tai neuvontaa, älä epäröi ottaa yhteyttä asiantuntijaamme. Voimme yhdessä pohtia, mitä tilanteellesi on tehtävissä.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset