Paniikkihäiriöitä on mahdollista hoitaa psykoterapialla, lääkityksellä tai näiden kahden yhdistelmällä. Lääkehoidolla pyritään estämään paniikkikohtausten puhkeaminen ja psykoterapiassa taas paneudutaan paniikkihäiriön taustalla oleviin psykologisiin tekijöihin. Paras hoitotulos saadaan usein yhdistelmähoidolla.

Hoidon suunnittelu ja toteutus on usein moniammatillista. Hoidon suunnittelusta ja mahdollisesta lääkityksen määräämisestä vastaa aina lääkäri. Keskusteluapua on mahdollista saada psykologilta ja psykoterapiasta vastaa taas psykoterapeutti.

Psykoterapiat paniikkihäiriön hoidossa

Yleisimmin paniikkihäiriön hoidossa käytetään kognitiivista käyttäytymisterapiaa. Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa pyritään tunnistamaan asiakkaan paniikkikohtausten taustalla olevia psykologisia tekijöitä, kehittämään tunteidensäätelykykyä sekä löytämään terveitä selviytymiskeinoja paniikkikohtausten kanssa pärjäämisessä. Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa voidaan myös hyödyntää keskusteluhoidon lisäksi erilaisia altistamisharjoituksia, joissa asiakas totutellaan turvallisesti pieni askel kerrallaan ahdistusta herättäviin asioihin.

Lääkitys paniikkihäiriön hoidossa

Paniikkihäiriön hoidossa ensisijaisesti käytetään masennuslääkkeitä, joilla onnistutaan vähentämään paniikkikohtausten todennäköisyyttä. Lääkehoidoksi voidaan määrätä myös keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä, usein bentsodiatsepiineja, jotka rauhoittavat nopeasti ja tehokkaasti paniikkikohtauksen iskiessä. Lääkkeet eivät paranna itse häiriötä, mutta lieventävät sen oireita ja täten helpottavat arkielämässä pärjäämistä.

Jos kärsit paniikkikohtauksista ja tarvitset keskusteluapua tai neuvontaa hoitoon hakeutumisessa, soita asiantuntijallemme alla olevaan numeroon ja voimme yhdessä pohtia mitä tilanteellesi on tehtävissä.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset