Sosiaaliset tilanteet herättävät meissä monissa jännityksen tunteita. Esimerkiksi esiintyminen, työhaastattelut ja ensitreffit ovat monille tyypillisesti jännittäviä tilanteita. Ihmisten välillä on paljon eroja siinä, miten omaan jännittämiseen suhtautuu. Joillekin jännittäminen on merkki mahdollisuudesta haastaa itsensä ja silloin jännityksen aikaansaama ylivireystila voi olla nautinnollista ja toimia suoritusta edistävänä tekijänä. Toisille taas jännittämisen aiheuttamat keholliset tuntemukset, kuten sydämentykytys ja hengityksen kiihtyminen, voivat tuntua epämiellyttäviltä, ja tällöin ylivireystila tulkitaan usein negatiivisena ja haittaavana. Jännittämistä saatetaan hävetä ja peitellä muilta. Tällöin usein jännitys kuitenkin vain vahvistuu. Toimivampaa on myöntää rehellisesti muille oma jännitys, jolloin siihen liittyvä kuormitus helpottaa.

Sosiaalista jännittämistä vai ahdistusta?

Joskus jännittäminen voi mennä ahdistuneisuuden puolelle, jolloin se muuttuu elämää rajoittavaksi peloksi. Ahdistus voi sosiaalisissa tilanteissa ilmetä esimerkiksi sydämentykytyksenä, hikoiluna, vapinana, punastumisena, pahoinvointina tai oksentamisen pelkona. Voimakkaaksi äityessään ahdistus voi ilmetä paniikkikohtauksena, johon liittyy ahdistuksen fyysisten oireiden lisäksi voimakkaita pelon ja pakokauhun tunteita.

Usein sosiaalisiin tilanteisiin liittyvä ahdistus ilmenee monissa erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa, eikä jännitykselle tyypillisesti vain haastavissa tilanteissa, mutta ei aina. Toisin kuin tavallinen jännittäminen, sosiaalinen ahdistus johtaa myös sosiaalisten tilanteiden välttelyyn. Usein ahdistuneisuuden taustalla on aikaisempia negatiivisia kokemuksia sosiaalisista tilanteista ja pelko torjutuksi, nolatuksi tai hylätyksi tulemisesta. Pitkäkestoinen ja elämää rajoittava sosiaalisiin tilanteisiin liittyvä ahdistus on useimmiten oire sosiaalisten tilanteiden pelosta, joka on yksi ahdistuneisuushäiriöiden muodoista. Häiriötä voidaan tehokkaasti hoitaa psykoterapialla ja lääkityksellä.

Mistä apua sosiaaliseen ahdistukseen?

Jos kärsit sosiaalisiin tilanteisiin liittyvästä ahdistuksesta ja tarvitset asiaan tukea tai neuvontaa, voit soittaa asiantuntijallamme alla olevaan numeroon. Voimme yhdessä pohtia ratkaisuja ongelmaasi.  

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset