Sekamuotoisessa masennus- ja ahdistustilassa esiintyy yhtäaikaisesti sekä masennuksen että ahdistuneisuushäiriön oireilua, mutta oireet eivät ole tarpeeksi voimakkaita kummankaan masennuksen tai ahdistuneisuushäiriön varmaan diagnosoimiseen. Koska masennuksen sekä ahdistuneisuuden oireet ovat molemmat lieviä ja epäselviä, diagnoosin kriteerinä on, että tauti aiheuttaa selkeästi haittaa yksilön toimintakyvylle ja vaikeuttaa arkielämässä pärjäämistä.

Sekamuotoisen masennus- ja ahdistustilan oireet

Masennuksen ydinoire on pitkäkestoinen madaltunut mieliala. Lisäksi esiintyy esimerkiksi keskittymisen ja nukkumisen vaikeuksia, itkuherkkyyttä sekä toivottomuuden ja arvottomuuden tunteita. Ahdistuneisuuden oireita ovat taas muun muassa pitkäkestoinen ja liiallinen huolestuneisuus ja hermostuneisuus, lihasjännitys ja hengitysvaikeudet. Molempien masennuksen että ahdistuksen oireet ovat itsessään lieviä, mutta niiden yhteisvaikutuksesta johtuen toimintakyky on selvästi heikentynyt.

Sekamuotoisen masennus- ja ahdistustilan hoito

Taudin diagnosoimisesta ja hoidon suunnittelusta vastaa lääkäri. Hoidossa hyödynnetään useimmiten psykoterapiaa. Psykoterapiamuodoista käytetyin on kognitiivinen käyttäytymisterapia, joka on tehokas sekä masennus- että ahdistuneisuusoireilun hoidossa. Jos psykoterapeuttiset menetelmät eivät tuota tulosta, voidaan hoidossa käyttää lisäksi mielialalääkitystä.

Jos kärsit masennuksen tai ahdistuneisuuden oireista ja tarvitset keskusteluapua tai neuvontaa hoitoon hakeutumisessa, voit soittaa asiantuntijallemme alla olevaan numeroon ja voimme yhdessä pohtia mitä tilanteellesi on tehtävissä.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset