Julkisten paikkojen pelkoa on mahdollista hoitaa tehokkaasti terveydenhuollossa. Hoidossa voidaan hyödyntää psykoterapiaa, lääkitystä tai näiden kahden yhdistelmää. Paras hoitotulos saadaan usein yhdistelmähoidolla.

Hoidon suunnittelu ja toteutus on usein moniammatillista. Taudin diagnosoimisesta, hoidon suunnittelusta ja mahdollisesta lääkityksen määräämisestä vastaa aina lääkäri. Keskusteluapua on mahdollista saada psykologilta ja psykoterapiasta vastaa taas psykoterapeutti.

Julkisten paikkojen pelon kanssa esiintyy myös yleensä samanaikaisesti muita psykiatrisia häiriöitä. Yleisimmät ovat paniikkihäiriö ja masennus, ja näitä voidaan hoitaa yhtä aikaa julkisten paikkojen pelon kanssa.

Psykoterapiat julkisten paikkojen pelon hoidossa

Yleensä julkisten paikkojen pelon psykoterapiahoidoksi suositellaan kognitiivista käyttäytymisterapiaa tai kognitiivista psykoterapiaa. Näissä psykoterapioissa keskitytään pelkoja herättävien ja ylläpitävien ajatusmallien tunnistamiseen ja niiden muokkaamiseen, oireymmärryksen lisäämiseen ja välttelykäyttäytymisen vähentämiseen. Yleensä hyödynnetään erilaisia altistusharjoituksia, joiden avulla asiakas psykoterapeutin avustuksella totuttelee pelkoa herättäviin paikkoihin ja tilanteisiin turvallisesti pieni askel kerrallaan.

Lääkitys julkisten paikkojen pelon hoidossa

Häiriön hoidossa hyödynnetään yleensä aivojen serotoniinijärjestelmään vaikuttavia mielialalääkkeitä, kuten SSRI- tai SNRI-lääkkeitä. Jos häiriöön liittyy paniikkikohtauksia, lääkäri voi joskus määrätä myös nopeasti keskushermostoa rauhoittavia bentsodiatsepiineja. Lääkkeet eivät paranna itse häiriötä, mutta lieventävät sen oireita ja täten helpottavat arkielämässä pärjäämistä.

Jos kärsit julkisten paikkojen pelosta ja tarvitset asiaan pikaista keskusteluapua tai neuvontaa hoitoon hakeutumisessa, älä epäröi soittaa asiantuntijallamme alla olevaan numeroon. Voimme yhdessä pohtia, mitä tilanteellesi on tehtävissä.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset