Alkoholinkäytöllä ja mielenterveydellä on kaksisuuntainen yhteys. Liiallinen juominen nostaa riskiä sairastua eri mielenterveyden häiriöihin sekä pahentaa niihin liittyvää oireilua. Toisaalta mielenterveyden ongelmien kanssa eläminen saattaa lisätä alkoholinkäyttöä. Alkoholin liikakäyttö ja mielenterveyden häiriöt voivat aiheuttaa samantyyppistä oireilua ja oireilun perimmäisen syyn tunnistaminen voi tällöin olla vaikeaa.

Alkoholi voi toimia mielenterveyden häiriöstä kärsivälle pakokeinona omille ongelmille tai sitä voidaan käyttää itselääkintänä oireiden lievittämiseen. Alkoholi esimerkiksi hetkellisesti vähentää ahdistuksen tunteita, nostaa mielialaa ja auttaa nukahtamisessa. Pitkällä aikavälillä ja liiallisena juominen kuitenkin vain lopulta pahentaa mielenterveyden oireilua lisäämällä stressiä ja heikentämällä unenlaatua.

Alkoholin vaikutus aivoissa

Alkoholi on depressantti eli keskushermostoa lamaannuttava aine ja se vaikuttaa monella tavalla käyttäytymiseemme ja ajatteluumme. Erityisesti se heikentää käyttäytymisen kontrollia, mikä ilmenee humalatilalle tyypillisenä estojen vähentymisenä, rentoutuneena olotilana ja itsevarmuuden kasvuna. Pitkällä aikavälillä runsas alkoholinkäyttö häiritsee aivojen kemiallista tasapainoa ja aiheuttaa hermosolujen kuolemaa, mikä voi johtaa esimerkiksi muistin toiminnan häiriintymiseen ja tiedon prosessoinnin hidastumiseen.

Miten alkoholinkäyttö vaikuttaa mielenterveyteen?

Alkoholi vaikuttaa monella tapaa mielenterveyteemme. Alkoholin liikakäyttö voi sekä aiheuttaa että pahentaa masennusoireilua. Alkoholi heikentää myös unenlaatua, mikä voi laskea mielialaa ja hankaloittaa stressinhallintaa. Runsas juominen usein myös voimistaa ahdistuneisuuden tunteita. Liiallisen juomisen seurauksena arkielämässä pärjääminen saattaa alkaa heikentyä. Pitkään jatkunut runsas alkoholinkäyttö voi johtaa alkoholiriippuvuuden kehittymiseen.

Mistä apua?

Molempiin alkoholin ongelmakäyttöön että mielenterveyden häiriöihin on mahdollista saada apua ja hoitoa. Alkoholinkäyttöä on syytä vähentää, jos kulutus ylittää säännöllisesti riskirajat. Jos alkoholiin ei ole kehittynyt riippuvuutta, vähentäminen onnistuu itsenäisesti. Asiantuntijan tarjoamasta tuesta ja neuvonnasta on kuitenkin tällöin usein hyötyä. Jos oma juomisesi tai mielenterveyden tilasi mietityttävät sinua ja haluat keskustella aiheesta asiantuntijan kanssa, älä epäröi ottaa yhteyttä alla olevaan numeroon. Voimme yhdessä pohtia mitä tilanteellesi on tehtävissä.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset