Läheisen liiallinen alkoholinkäyttö voi herättää meissä monia ristiriitaisia tunteita. Voimme esimerkiksi kokea huolta ystävän joka viikonloppuisista känneistä, tai ärtymystä ja häpeää kumppanin jatkuvasta humalahakuisesta juomisesta. Usein läheisen alkoholin ongelmallisen käytön sivusta seuraaminen kuitenkin tavalla tai toisella kuormittaa meitä.

Alkoholin ongelmakäytöstä puhutaan, kun riskikäytön rajat ylittyvät säännöllisesti. Läheisen ongelmallisesta alkoholinkäytöstä voi kertoa esimerkiksi hänen kyvyttömyys vähentää tai hillitä omaa juomistaan ja alkoholinkäytön jatkaminen sen haitallista seurauksista huolimatta. Alkoholiongelma ei aina näy selkeästi ulospäin, sillä ongelmakäyttäjä saattaa pystyä taitavasti pitämään yllä kulissia siitä, että alkoholinkäyttö on hänellä edelleen hallussa.

Miten ottaa läheisen alkoholinkäyttö puheeksi?

Toisen liiallisesta juomisesta on syytä ilmaista huolensa, jos se aiheuttaa jatkuvasti haittaa henkilölle itselleen tai muille ihmisille. Läheisen alkoholinkäyttöön on kuitenkin syytä suhtautua kunnioittavasti ja toista syyttelemättä. Tässä auttaa minä-viestien käyttäminen. Ilmaise huolesi kertomalla, miten sinä koet toisen juomisen ja millaisia tunteita se sinussa herättää. Minä-viestejä käyttämällä vältät toisen loukkaamisen ja minimoit mahdollisia riitatilanteita. Kuuntele toisen näkökulmaa ja kokemusta tuomitsematta. Jos läheisesi osoittaa halukkuutta keskustella aiheesta, voitte yhdessä myös miettiä ratkaisuja ongelmalle. 

Miten voin auttaa alkoholiongelmaista läheistä?

Auttaa voit ottamalla asian puheeksi, ilmaisemalla huolesi ja empaattisesti kuuntelemalla läheisen kokemusta. Läheisen ongelman ymmärtämisessä voi auttaa myös alkoholin ongelmakäyttöön tutustuminen hankkimalla aiheesta lisää tietoa. Jos läheisesti haluaa vähentää juomistaan, tue häntä siinä kannustamisella ja rohkaisemisella. Voit myös auttaa häntä hakemaan apua terveydenhuollon ammattilaiselta. Jos läheisellesi on jo kehittynyt fyysinen riippuvuus alkoholiin, ongelma vaatii terveydenhuollon piiriin hakeutumisen.

On syytä kuitenkin muistaa, että läheisesi juominen ei ole ikinä sinun vastuullasi. Läheisen ongelmallinen juominen on luonnollisesti kuormittavaa, ja on tärkeää pitää kiinni omista rajoista ja jaksamisesta. Jos läheisesi alkoholinkäyttö huolestuttaa sinua ja tarvitset asiaan tukea tai neuvontaa, voit soittaa alla olevaan numeroon asiantuntijallemme ja voimme yhdessä pohtia, mitä tilanteelle on tehtävissä.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset