Uupumus on seurausta liiallisesta kuormituksesta ja heikosta palautumisesta, ja usein sen taustalla on pitkään jatkunut stressi. Pitkäkestoinen ylivireystila rasittaa niin kehoa kuin mieltä, ja uupumuksen tehtävä on laittaa peli poikki, jotta tilanne ei pahenisi entisestään. Uupumus ilmenee yksilöllisesti, mutta tyypillisesti sen oireita ovat krooninen väsymys, ahdistuneisuus ja masennus, mielenkiinnon menettäminen ihmissuhteisiin ja harrastuksiin sekä muistin ja keskittymiskyvyn ongelmat.

Uupumusta on mahdollista ehkäistä ja helpottaa omahoidollisilla menetelmillä. Toipumisessa oleellista on riittävä lepo ja palautuminen, etäisyyden ottaminen uupumusta aiheuttaviin tekijöihin, merkityksellisyyden tunteen lisääminen omaan elämään ja omien uupumusta aiheuttavien ajattelu- ja toimintatapojen tunnistaminen ja muokkaaminen.

Miten lievittää uupumusta?

  1. Etäisyyden ottaminen uupumusta aiheuttaviin tekijöihin on usein tarpeen toipumisessa. Etäisyyttä voit ottaa asettamalla selkeät rajat stressiä aiheuttavien tilanteiden, kuten töiden tai opintojen, ja vapaa-ajan välillä esimerkiksi aikatauluttamisen avulla. Myös vähemmän tärkeiden tehtävien karsiminen on kannatettavaa, jos se vain on mahdollista. Jos uupumus aiheuttaa merkittävää haittaa toimintakyvyllesi, voi olla syytä hakea sairauslomaa lääkäriltä. Sairausloma mahdollistaa uupumiskierteen katkaisemisen hyvissä ajoin.
  2. Riittävä uni ja lepo ovat elintärkeitä uupumuksesta toipumiselle. Järjestä itsellesi siis aikaa rentoutua päivittäin ja yritä saada mahdollisimman paljon unta öisin. Uupumukselle on kuitenkin tyypillistä vaikeudet saada ja pysyä unessa. Omaa unensaantia on tällöin mahdollista edistää unettomuuden itsehoidollisilla keinoilla.
  3. Uupumusta voi aiheuttaa ja pahentaa tunne siitä, että omassa elämässä ei ole tarpeeksi merkityksellisyyttä. Merkityksellisyyden lisäämisessä voi auttaa omien arvojen selvittäminen. Omia arvoja voi lähteä pohtimaan esimerkiksi asettamalla elämän eri osa-alueita (esimerkiksi terveys, ihmissuhteet, työ) tärkeysjärjestykseen. Selvitettyjen arvojen pohjalta voit asettaa itsellesi tavoitteita, joilla pyrit muokkaamaan elämääsi arvojesi mukaisiksi. Omien arvojen mukainen toiminta tuntuu palkitsevalta sekä lisää elämänhallinnan tunnetta.
  4. Uupumusta voi aiheuttaa ja ylläpitää omat haitalliset ajattelu- ja toimintamallimme. Uupumukseen voi johtaa esimerkiksi hyvin vaativa suhtautuminen omiin suorituksiin ja toimintaan. Armollisempaa ja myötätuntoisempaa suhtautumistapaa omaan itseen on mahdollista harjoittaa esimerkiksi tietoisella läsnäololla, joka auttaa negatiivisten ajatusten ja tunteiden tunnistamisessa ja niistä irti päästämisessä.
  5. Stressistä palautuminen ennaltaehkäisee uupumusta ja auttaa siitä toipumisessa. Stressistä palautumisessa on erityisen oleellista irrottautuminen stressitekijöistä, riittävä rentoutuminen, taidonhallinnan kokemukset ja vapaa-ajan kontrollin tunne.  

Jos koet olosi uupuneeksi, omahoidolliset menetelmät eivät tuota tulosta ja tarvitset asiaan pikaista keskusteluapua, voit ottaa yhteyttä asiantuntijaamme alla olevaan numeroon. Voimme yhdessä pohtia, mitä tilanteellesi on tehtävissä.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset