Persoonallisuushäiriöissä ihmisen käyttäytyminen, tunteet, kokemukset ja ajattelu poikkeavat jollain tavalla siitä, miten ihmiset keskimäärin kohtaavat tiettyjä tilanteita tai kokemuksia.

Riippuvaista persoonallisuushäiriötä kuvaa suuri hoivatuksi tulemisen tarve, jonka vuoksi henkilö pyrkii täyttämään tarpeensa muiden ihmisten kautta. Hän ei luota omaan päätöksentekokykyynsä, vaan hakee vahvistusta toistuvasti läheisiltään ja antaa muiden huolehtia omaan elämäänsä liittyvistä päätöksistä. Riippuvainen ihminen onkin usein täysin kyvytön tekemään asioita yksin ja hänellä on alhainen itseluottamus.

Riippuvaisessa persoonallisuushäiriössä pelot kohdistuvat yksin olemiseen, yksinäisyyteen ja yksin jäämiseen. Kyvyttömyys olla yksin johtaa alistuvaan ja takertuvaan käyttäytymiseen. Mikäli henkilö joutuu pakon edessä olemaan yksin, on hän ahdistunut, avuton, hermostunut ja toivoton sekä saattaa saada paniikkikohtauksia.

Koska riippuvaisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivä laittaa muiden tarpeet omiensa edelle ja on taipuvainen sinisilmäisyyteen, on hän vaarassa ajautua epäterveisiin tai väkivaltaisiin parisuhteisiin. Parisuhteissa henkilö usein myös sietää itseensä kohdistuvaa huonoa käytöstä, kun vaihtoehtona on yksin jääminen. Ihmissuhteissa riippuvaisen on haastavaa osoittaa olevansa eri mieltä muiden kanssa, minkä vuoksi hän päätyy myötäilemään toisia tuomatta esiin omia mielipiteitään. Hän on myös herkkä kritiikille. Mikäli ihmissuhde syystä tai toisesta päättyy, aiheuttaa se riippuvaisesta persoonallisuushäiriöstä kärsivälle toivottomuuden tunteita, joita hän pyrkii hallitsemaan hakeutumalla nopeasti uuteen suhteeseen, josta saisi tarvitsemaansa tukea ja hoivaa.

Apua persoonallisuushäiriöihin

Persoonallisuushäiriöihin on saatavilla hoitoa, johon tyypillisesti kuuluu psykoterapia ja lääkehoito. Apua kaikkiin kohtaamiisi haasteisiin voit lähteä hakemaan perus-, opiskelu- ja työterveydenhuollon kautta. Myös asiantuntijamme auttavat sinua puhelimitse oikean avun löytämisessä.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset