Parisuhteissa on tiettyjä vaiheita, joiden kautta ne rakentuvat ja muuttuvat. Jokainen parisuhde on kuitenkin erilainen ja siten kulkee omaa polkuaan. Suhteiden yleisten piirteiden tunteminen voi joka tapauksessa olla hyödyllistä.  Ehkä huomaat, että suhteessanne on tapahtunut muutoksia, etkä löydä niille varsinaista syytä. Ratkaisu saattaa löytyä suhteenne kehityskulusta. Voit myös kääntyä asiantuntijoidemme puoleen pohdintojesi kanssa.

Symbioosivaihe

Symbioosi- tai rakastumisvaiheeksi kutsutaan suhteen alkua, jolloin uusi kumppani näyttäytyy täydellisenä ja kaikki toiveemme täyttävänä.  Kyse on kaikkein lyhimmästä suhteen vaiheesta, joka keskimäärin kestää puolesta vuodesta kahteen vuoteen. Yhdessä oleminen on helppoa ja vaivatonta, ja toisen kanssa vietettyä aikaa kertyy runsaasti. Tunnette uuden tuttavuuden kanssa suurta yhteenkuuluvuutta ja palavat tunteet tuntuvat imaisevan kaikki ajatuksesi ja energiasi mukaansa niin, ettei muille sosiaalisille suhteillesi ja harrastuksillesi tahdo jäädä enää yhtä lailla aikaa. 

Olette siinä hullaannuttavassa vaiheessa, mistä niin monet romanttiset elokuvat kertovat. Teitä yhdistävät asiat korostuvat, kun taas eroavaisuudet jäävät kaiken muun alle. Intohimoa, läheisyyttä ja tunteita toista kohtaan ilmaistaan paljon ja erillään olo aiheuttaa suurta ikävää. Siihen, jatkuuko parisuhde seuraavalle tasolle, vaikuttavat se, kuinka pystytte käsittelemään tunteitanne ja eroavaisuuksianne sekä kuinka persoonallisuutenne ja elämäntilanteenne sopivat yhteen. Symbioosivaiheessa olisi hyvä pyrkiä säilyttämään oma identiteettinsä, viettää aikaa myös erikseen ja pitää yhteyttä muihin läheisiin ihmisiin.

Itsenäistymisvaihe

Itsenäistymis- ja eriytymisvaiheessa haavekuvat kumppanista muuttuvat realismiksi. Usein jokin suurempi konflikti tai todellisuuteen siirtyminen saa huomaamaan, että myös kumppanissasi ja parisuhteessanne on puutteita ja haasteita, joiden selvittämiseksi ja hyväksymiseksi on nähtävä vaivaa. Alkuvaiheen huuman ja romantiikan haihtuminen savuna ilmaan voi aiheuttaa surua ja pettymystä. Läheisyytenne saattaa vähentyä ja sen haluaisi saada takaisin tietämättä miten. Itsenäistymisvaihe on tasapainoilua oman ajan ja yhteisen ajan välillä sekä erojen ja ristiriitojen selvittämisen opettelua. Saatatte hakea omia rajojanne, minkä vuoksi suhteessa voi olla paljon riitoja ja se voi herättää molemmissa ahdistusta. Pelkäätte ehkä antaa periksi omista näkökulmistanne, jonka pohjalta välillänne olevaa todellista suhdetta rakennetaan. Tilanne vaatiikin paljon neuvottelua ja kompromisseja.

Koska oman identiteetin palauttaminen korostuu itsenäistymisvaiheessa, saatat haluta olla enemmän erossa kumppanistasi ja tehdä itsellesi mielekkäitä asioita yksin. Mikäli eriytyminen tapahtuu eri aikaan kuin kumppanillasi, voi ristiriitoja aiheutua toisen hakeutuessa omien asioiden pariin, kun toinen edelleen haluaisi pysytellä tiiviisti kumppaninsa lähellä. On hyvä muistaa, ettei rakkaus välttämättä ole kadonnut, siitä on vain saattanut tulla erinäköistä. Itsenäistymisvaiheessa esiintyy pohdintoja siitä kannattaako suhdetta jatkaa. Vaihe onkin riskialtista aikaa erolle ja joissain tapauksissa suhteet toistavat kaavaa, jossa ne päättyvät yhä uudelleen tässä vaiheessa. Seuraavaan vaiheeseen siirtyminen edellyttää molempien kasvun tukemista myös erillisinä ihmisinä sekä ongelmanratkaisua.

Rakkausvaihe

Rakkausvaiheessa omat ja kumppanin tarpeet tunnetaan ja niitä kunnioitetaan. Tiedätte, ettei toista voi muuttaa, ja saatte molemmat olla täysin omia itsejänne. Parisuhteenne on lujittunut ja rakkauden kohteena on todellinen ihminen, jolla on myös omat vikansa. Pystytte löytämään tasapainon itsenäisyyden ja yhdessäolon välillä, toimimaan tiiminä sekä säilyttämään omat identiteettinne. Parisuhteessa oleminen on molemminpuolinen harkittu valinta. Riitoja toki edelleen ilmenee, mutta ne mahdollistavat muutoksen ja yhteisen kasvun.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset