Toimivan parisuhteen voidaan karkeasti sanoa muodostuvan kommunikaatiosta, luottamuksesta ja läheisyydestä sekä oman ja yhteisen ajan tasapainosta. Jos kohtaat suhteessasi ongelmia, voi olla hyvä käydä läpi sitä, mistä osa-alueesta ongelmat johtuvat ja voisitteko yhdessä lähteä kehittämään parisuhteen hyvinvointia. Mikäli ette saa haasteisiinne selvyyttä, voi ulkopuolinen apu olla tilanteessanne hyödyksi. Voit aina olla yhteydessä asiantuntijoihimme puhelimitse, mikäli jokin asia parisuhteeseesi tai omaan hyvinvointiisi liittyen askarruttaa sinua.

Kommunikaatio

Avoin kommunikaatio parisuhteessa on yksi avaintekijöistä toimivan parisuhteen saavuttamiseksi. Kommunikaation tulisi toimia molemminpuolisesti, jotta parisuhteen osapuolet voisivat turvallisesti ja rehellisesti keskustella omista tarpeistaan ja toiveistaan parisuhteeseen liittyen. Hyvinvoinnin kannalta on myös tärkeää, että kumppani on sellainen henkilö, joka toimii voimavarana oman elämän pyörteissä, ja jolle voi kertoa niin arkisista tapahtumista kuin suuremmistakin kriisitilanteista ilman tuomitsemista. Toisen kautta omille näkemyksille saa tukea tai vaihtoehtoisesti uusia näkökulmia. Onkin hyvä olla vastaanottavainen näistä molemmille. Avoimuus ei tarkoita, ettetkö saisi pitää joitain asioita täysin itselläsi, kunhan parisuhteen pelisäännöt ovat molemmille selvät. Kaikissa parisuhteissa tulee väistämättä riitoja ja erimielisyyksiä. Riidellä voi kuitenkin rakentavalla ja parisuhteen hyvinvointia kehittävällä tavalla, ja riitelyä voi harjoitella.

Luottamus

Kun luottamus parisuhteessa on kunnossa, herättää se sinussa ja kumppanissasi turvallisuuden tunnetta. Voit tukeutua siihen, että toinen ajattelee parastasi ja on rehellinen sinulle. Tosinaan luottamuksen rakentaminen voi olla haastavaa, mikäli omassa menneisyydessä on kokemuksia, joissa luottamus on petetty joko kumppanin tai täysin toisen henkilön toimesta. Parisuhteessa luottamusta voidaan kuitenkin työstää kumppanin kanssa, tai luottamuksen parantamiseen voi hakea ulkopuolista apua yksin tai yhdessä.

Tunneyhteys ja läheisyys

Kumppanista muodostuu yleensä yksi elämän läheisimmistä henkilöistä. Pohtiessasi tunneyhteyteen ja läheisyyteen liittyviä asioita, voi kiinnittää huomiota, onko kumppanisi läsnä ja tavoitettavissasi, kun vietätte aikaa yhdessä. Entä oletko itse läsnä ja herkkä kumppanisi tarpeita kohtaan? Tunneyhteys syntyy aidosta kiinnostuksesta kumppanin ajatuksia, tunteita ja mielipiteitä kohtaan. Tunneyhteyden lisäksi kehollinen yhteys ja läheisyys kuuluvat parisuhteeseen. Osapuolten niin halutessa, seksi ei ole välttämätön toimivan parisuhteen rakentamiseksi. Huomionarvoista on pohtia, kuinka oma käyttäytyminen ja toiminta vaikuttavat kumppaniin. Esimerkiksi kosketukset, halaaminen tai yhdessä nukkuminen voivat olla tärkeitä läheisyyttä rakentavia palikoita parisuhteessa ja saada kumppanin tuntemaan itsensä arvostetuksi.

Oma aika

Ihmisillä on erilaisia tarpeita siitä, kuinka paljon he tarvitsevat omaa aikaa. Jokainen on kuitenkin erillinen henkilö, jolla on oma identiteetti vaalittavanaan. Etenkin suhteen alussa toisen seurasta ei tule saadakseen tarpeeksi. Alkuvaihetta seuraa kuitenkin erillistymisen vaihe, jolloin oma aika ja harrastukset jälleen korostuvat. Tämä on hyvä pitää mielessä, sillä kumppanin tai itsen oman ajan tarve ei tarkoita, etteikö toisen kanssa haluaisi enää viettää aikaa. On myös hyvä muistaa, että vastuuta omasta onnellisuudesta ei voi laittaa toisen kannettavaksi. Parisuhteessa tasapainoa yhteisen ja oman ajan välillä etsitään yhdessä, jotta molemmat saavat aikaa ja mahdollisuuksia toteuttaa mielihyvää tuottavia asioita, nähdä ystäviä ja perhettä sekä harrastaa itselleen mieleisiä asioita. Toimivassa parisuhteessa kumppani tukee myös näiden asioiden toteutumista.

Yhteistyö ja yhteiset tavoitteet

Jo ennen seurustelun aloittamista mahdollisen tulevan kumppanin kanssa keskustellaan usein itselle tärkeistä arvoista ja mielenkiinnonkohteista sekä tulevaisuuden tavoitteista ja haaveista. Toimiva parisuhde ei edellytä sitä, että kumppani pitäisi täysin samoista asioista tai harrastaisi sitä mitä sinäkin. Tulevaisuuden suunnitelmien osalta toiset asiat muodostuvat kuitenkin isoiksikin pohdinnan paikoiksi jossain vaiheessa suhdetta. Esimerkiksi toisen halutessa lapsia ja toisen ei, on eroavaisuus usein liian suuri joustettavaksi. Parisuhde on yhteistyötä, yhteisiä päätöksiä ja ongelmanratkaisua, jossa kumppanit ovat toisiinsa nähden tasa-arvoisessa asemassa. Tähän kuuluu myös taloudellinen yhteistyö, jossa talous ei kaadu ainakaan pitkäaikaisesti vain toisen osapuolen vastuuksi.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset