Monien tavoitteena on saavuttaa onnellinen ja pitkä parisuhde. Aina ei kuitenkaan ole selvää, kuinka parisuhdetta pitäisi lähteä työstämään, ja onko parisuhteessa riittävät lähtökohdat molempien hyvinvoinnin saavuttamiseksi. Ei ole olemassa yhtä ja tarkkaa määritelmää sille, millainen on onnellinen, hyvä tai toimiva parisuhde. Parisuhteen hyvinvointi pohjautuu siinä olevien osapuolten tarpeiden täyttymiseen, ja tarpeet taas vaihtelevat eri ihmisten, ikävaiheiden ja elämäntilanteiden välillä. Ikäero parisuhteessa ei lähtökohtaisesti ole este tai ongelma suhteen toimivuudelle. Tällöin on kuitenkin hyvä kiinnittää huomiota suhteen valta-asetelmiin ja erilaisiin arvoihin, joita osapuolten välillä voi ilmetä. Yhtä lailla nämä asiat koskevat kuitenkin kaikkia pareja.

Parisuhde vaatii molemminpuolista joustavuutta sopeutua muutokseen ja kohdata uudet elämänvaiheet yhdessä. Hyvinvoiva parisuhde tukee ihmisen fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja hyvinvoiva ihminen on kykenevä toimimaan voimavarana myös läheisilleen. Mikäli mietit, onko parisuhteesi toimiva tai mitä voisit parisuhteessasi lähteä kehittämään, voit tutustua parisuhteen tukipilareihin.

Tekevätkö haasteet parisuhteesta epätoimivan?

Parisuhteissa on toisinaan vaikeampia aikoja ja ristiriitoja, johtuivatpa ne sitten parisuhteen sisäisistä tai ulkopuolisista haasteista. Nämä eivät suoraan tarkoita, että parisuhde olisi huono tai että olisi syytä harkita eroa. Arjessa ja kiireessä on usein helppoa kiinnittää huomiota negatiivisiin ja tyytymättömyyttä aiheuttaviin asioihin. Toisinaan voisikin olla hyvä pysähtyä ja miettiä, mitkä asiat ovat hyvin ja voisiko kumppanilleen osoittaa nämä asiat teoin tai sanoin.

Rakkaus ja rakastuminen ovat eri asioita. Rakkaus ja toimiva parisuhde vaativat työn lisäksi myös halua sitoutua ja kohdata haasteet yhdessä. Lisäksi itsensä tuntemisella on tärkeä rooli. Pitkä parisuhde ei automaattisesti tarkoita hyvää parisuhdetta, jos ei suhteessa ole kiinnitetty huomiota siihen, kuinka hyvin suhde vastaa kumppaneiden tarpeisiin. Parempaa parisuhdetta voi suhdetta kehittämällä tavoitella myös saman kumppanin kanssa.

Jos kohtaat suhteessasi ongelmia, ettekä saa niitä yhdessä kumppanisi kanssa ratkaistua, voi ulkopuolinen apu olla tarpeen asian selvittämiseksi. Voit aina olla yhteydessä asiantuntijoihimme puhelimitse, mikäli jokin asia parisuhteeseesi tai omaan hyvinvointiisi liittyen askarruttaa sinua.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset