Jokaisessa parisuhteessa kohdataan toisinaan erilaisia haasteita tai kriisejä. Ne voivat olla psyykkisiä, fyysisiä, sosiaalisia tai taloudellisia. Kriisit ja haasteet voivat nousta henkilökohtaisista ongelmista, parisuhteen sisäisistä haasteista tai suhteen ulkopuolisista tapahtumista. Huolimatta kriisin alkuperästä, vaikuttavat ne aina parisuhteeseen ja sen osapuoliin. Jos perheessä on lapsia, ovat he myös herkkiä aistimaan vanhempiensa negatiivisia tunnetiloja.

Vaikeuksista riippuen parisuhteen ongelmat voivat näkyä toivottomuutena, suruna, masentuneisuutena tai ahdistuksena, ja usein kriisillä on taipumus täyttää kaikki ajatuksemme. Näin ollen haasteet ja kriisit voivat aiheuttaa parisuhteissa esimerkiksi kuormitusta, ristiriitoja, kireyttä ja vuorovaikutukseen liittyviä ongelmia. On tärkeää, että apua vaikeuksiin haetaan ajoissa tilanteen ratkaisemiseksi tai kuormituksen säätelemiseksi.

Jatkuvat parisuhdeongelmat voivat saada miettimään, onko oma suhde myrkyllinen tai epätoimiva, ihastumaan suhteen ulkopuolisiin henkilöihin sekä harkitsemaan eroa. Niin sanottuja myrkyllisiä parisuhteita kuvaavat turvattomuus ja epävarmuus, sekä toisen parisuhteen osapuolen kontrollointi. Mikäli parisuhteessanne esiintyy runsaasti mustasukkaisuutta, epärehellisyyttä tai epäkunnioitusta, tai koet ettet saa parisuhteessasi tukea tai tarpeitasi tyydytetyiksi, on hyvä pohtia tilannetta tarkemmin.

Sosiaalisista suhteista eristäytyminen, jatkuva parisuhteen aiheuttama stressi ja ristiriitojen välttely oman hyvinvoinnin kustannuksella ovat hälyttäviä merkkejä. Parisuhteessa kumppanin kanssa vietetyn ajan ei tulisi olla jatkuvasti uuvuttavaa tai onnettomuutta lisäävää. Tilanteeseen voi löytyä ratkaisuja ja joissain tapauksissa ero on paras päätös kaikille parisuhteen osapuolille. Ette ole tilanteessanne kuitenkaan yksin, vaan voitte kääntyä asiantuntijan puoleen joko yksin tai yhdessä. Asiantuntijamme antavat neuvoja puhelimitse parhaan tuen löytämiseksi.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset