Varmasti jokainen meistä on kohdannut jossain vaiheessa elämää mustasukkaisuutta niin itsessään kuin toisissa ihmisissä. Mustasukkaisuus ei ole haitallista, mikäli se pysyy tietyissä rajoissa ja sitä käsitellään oikealla tavalla. Siinä missä kateellinen ihminen haluaa jotain, mikä kuuluu toiselle, mustasukkainen pelkää, että häneltä viedään jotain, mikä hänelle kuuluu. Pelko voi siten kohdistua esimerkiksi itselle tärkeään asiaan tai ihmissuhteeseen. 

Kun mustasukkaisuutta esiintyy parisuhteessa, voi pelko kohdistua joko todelliseen tai kuviteltuun uhkaan suhteelle. Aiheeton mustasukkaisuus saattaa aiheuttaa toisessa kumppanissa vihan, surun tai paheksunnan tunteita, mistä voi seurata esimerkiksi kuormitusta, läheisyyden ja rakkaudentunteen katoamista sekä kireyttä ja riitoja.

Parisuhteet pohjautuvat luottamukseen ja kunnioitukseen. Mustasukkainen henkilö kuitenkaan ei pysty luottamaan sekä rikkoo kunnioitusta ja toisen rajoja käytöksellään. Parisuhteen molemmat osapuolet kärsivät tahoillaan tilanteesta, sillä siinä missä vastaanottavalle osapuolelle tilanne voi olla raskas ja toisen luottamuksen puute saattaa loukata, niin usein mustasukkainen osapuoli tuntee olonsa uhatuksi, pelokkaaksi ja epävarmaksi. Mustasukkaisuus onkin hyvin yleinen syy parisuhteen ongelmiin ja eroihin.

Haitallinen mustasukkaisuus

Mistä sitten tietää, milloin mustasukkaisuudesta tulisi huolestua ja siihen pitäisi puuttua? Mustasukkaisuuden taso vaihtelee. Kumppani saattaa olla tarvitseva ja hakea toistuvaa varmistusta sille, että on edelleen tärkeä ja suhteessa on kaikki hyvin. Pahimmillaan mustasukkaisuus ilmenee kuitenkin kontrollointina, uhkaavana käytöksenä tai henkisenä ja fyysisenä väkivaltaisuutena.

Mikäli huomaat kumppanissasi tai itsessäsi toiseen osapuoleen kohdistuvaa kontrollointia, liiallista tekemisten vahtimista, kerrotun toistuvaa kyseenalaistamista ja kuulustelua, on hyvä pysähtyä pohtimaan tilannetta. Mustasukkainen osapuoli saattaa rajoittaa kumppaninsa ihmissuhteita, mikä voi herättää läheisissä huolta. Mustasukkaisuuden kohde saattaa alkaa myös itse rajoittamaan sosiaalisia suhteitaan tai käyttäytymistään pelätessään ristiriitoja. Omista rajoista tulisi kuitenkin pyrkiä pitämään kiinni, eikä rajoittaa tekemisiään mustasukkaisuuden vuoksi.

Mitä mustasukkaisuudelle voi tehdä?

Esimerkiksi huono itsetunto ja aiemmat huonot kokemukset voivat olla mustasukkaisuuden taustasyitä, jotka johtavat epävarmuuteen ja menettämisen pelkoon parisuhteessa. Mustasukkaisuudesta olisi hyvä keskustella avoimesti ja varata keskustelulle riittävästi aikaa. Yhdessä voitte pohtia, mistä mustasukkaisuus johtuu ja mitä sille voisi tehdä, sekä miettiä oman suhteen luottamuksen sääntöjä. 

Mikäli itse olet mustasukkainen osapuoli, tuo omat pelkosi esiin ja uskalla olla haavoittuvainen. Kun ikävät tunteet nousevat pintaan, on hyvä ottaa hetki aikaa itselle ja asian käsittelylle. Voit esimerkiksi kirjoittaa, miltä sinusta tuntuu, tai käydä kävelyllä. Mustasukkaisuuden tunteet voivat olla hyvin hallitsevia, joten kannattaa pyrkiä löytämään keinoja, jotka auttavat juuri sinua rauhoittumaan. Muutoksen onnistumiseksi mustasukkaisen osapuolen tulisi myöntää ja hyväksyä omat tunteensa ja sen, ettei toista ihmistä voi kontrolloida. Mustasukkaisuudesta eroon pääseminen vaatii kommunikaation lisäksi kärsivällisyyttä ja omien uskomusten muutosta, mutta se on mahdollista.

Mikäli muutos ja omat tai kumppanin tunteet tuottavat haasteita asian käsittelylle, on hyvä hakea tukea myös ulkopuolelta. Oikean ammattiavun tilanteeseesi löydät soittamalla asiantuntijoillemme.

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset