Ahdistus on monille tuttu asia ja välillä se hiipii myös parisuhteen sisälle. Parisuhdeahdistus ei sinänsä ole virallinen diagnoosi, mutta sillä viitataan ahdistukseen, joka jollain tavalla liittyy parisuhteessa olemiseen. Suhteessa kaikki voi olla hyvin ja parisuhde paperilla varsin kelpo, mutta silti ahdistus kipuaa jostain. Ahdistuksen taustalla on muita tunteita, kuten pelkoa, epävarmuutta tai vihaa. Pienistä ahdistuspuuskista ei tarvitse olla huolissaan, mutta jos ahdistus parisuhteessa rajoittaa elämän muita osa-alueita ja estää omaa hyvinvointia, on tilanteeseen aika puuttua.

Koska parisuhdeahdistus on yleistä, eikä katso suhteen pituutta tai laatua, voi sitä esiintyä myös pitkissä parisuhteissa. Ahdistus pitkässä parisuhteessa voi tuntua erityisen kuormittavalta, jos aiemmin suhteeseen tyytyväinen alkaa voimakkaasti kyseenalaistaa parisuhdettaan. Jos taustalla ei ole muutoksia elämäntilanteessa, selvittämättömiä ristiriitoja tai kumppanin haitallista käytöstä, saattaa kyseessä olla parisuhdeahdistusta.

Kuinka parisuhdeahdistus näkyy?

Kyseenalaistatko kestääkö parisuhteesi tulevaisuudessa? Epäiletkö kumppanisi tunteita sinua kohtaan? Tai ehkä et ole varma pystytkö itse olemaan parisuhteessa. Parisuhdeahdistus on toistuvaa epävarmuutta, huoliajattelua ja varuillaan oloa.

Ihminen, joka pelkää kumppaninsa jättävän hänet tai epäilee tämän tunteiden aitoutta ja kestävyyttä, saattaa lievittää ahdistustaan kontrolloimalla kumppaniaan, sabotoimalla suhdettaan tai vetäytymällä henkisesti kumppanistaan satutetuksi tulemisen välttämiseksi. Ehkä takerrut kumppaniisi ja vahdit hänen tekemisiään tai venytät parisuhteenne rajoja tarkistaaksesi välittääkö kumppanisi siitä mitä teet. Ylianalysointi onkin yleistä parisuhdeahdistukseen liittyen. Toisen eleistä ja sanoista voidaan vetää suoria johtopäätöksiä mitä suurimpiin kauhuskenaarioihin, vaikka suhteessa kaikki olisi hyvin. Haitallista on, mikäli menettämisen pelon vuoksi rajoittaa omaa käyttäytymistään, eikä siten esimerkiksi kerro itseään vaivaavista asioista.

Kun epävarmuus parisuhteessa kohdistuu parisuhteeseen itseensä, voi pelkoja tulla siitä onko kumppani itselle se oikea, kestääkö parisuhde läpi elämän tai tekeekö parisuhde niin onnelliseksi kuin mahdollista olisi. Parisuhteen kyseenalaistaminen saa ihmisen usein yliajattelemaan sitä, kuinka paljon merkitystä eroavaisuuksilla on. Tällaisessa tilanteessa saatat esimerkiksi korostuneesti huomioida kumppanisi ja sinun erilaiset harrastukset tai musiikkimaun.

Parisuhdeahdistuksesta saattaa seurata stressiä, uupumusta ja fyysistä oireilua, kuten tiheää sydämen sykettä ja vatsakipuja. Vaikkei parisuhteessa minkään tarvitsisi olla huonosti parisuhdeahdistuksen syntymiseksi, voi parisuhdeahdistus itsessään olla suhdetta vahingoittavaa. Pahimmassa tapauksessa itse eroaa parisuhteesta pelkojen vuoksi, jolloin tulee toteuttaneeksi sen, minkä vuoksi alun perin ahdistui.

Parisuhde ja ahdistuneisuushäiriö

Mikäli ahdistusta, pelkoja ja jännittyneisyyttä esiintyy runsaasti myös muihin elämän osa-alueisiin liittyen, voi kyseessä olla ahdistuneisuushäiriö. Ahdistuneisuushäiriöissä ahdistus on jatkuvaa ja tilanteeseen nähden liiallista, minkä vuoksi ne voivat asettaa haasteita niin itselle kuin kumppanillekin. Kumppanista saattaa muodostua henkilö, joka niin sanotusti pitää pakan kasassa huolehtimalla arjessa suoriutumisesta ja tarjoamalla ahdistuneisuushäiriöstä kärsivälle tukea huolien käsittelyssä. Kumppanin voi olla myös haasteellista ymmärtää ahdistuneisuudesta kumpuavia ajatuksia ja käyttäytymistä.

Tukea ja apua ahdistukseen

Voit tutustua keinoihin käsitellä parisuhdeahdistusta ensin itsenäisesti tai yhdessä kumppanisi kanssa. Ammattiapua on syytä hakea, mikäli ahdistuneisuus rajoittaa elämääsi tai vahingoittaa omaa tai parisuhteesi hyvinvointia, etkä omin keinoin saa ahdistusta hallintaan. Voit olla yhteydessä asiantuntijoihimme sinulle oikean avun löytämiseksi. 

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset