Parisuhdeahdistus on ahdistusta, joka jollain tavalla liittyy parisuhteessa olemiseen. Ahdistuksen lievittämisen kannalta on tärkeää löytää sen taustasyy. Jatkuva epävarmuus parisuhteessa voi johtua aiemmista huonoista kokemuksista ihmissuhteissa, alhaisesta itsetunnosta, kommunikaation puutteista tai lapsuudessa muodostuneesta kiintymyssuhteesta.

Kiintymyssuhteella tarkoitetaan sitä, kuinka näkemys maailmasta ja ihmissuhteista on muodostunut sen pohjalta, millainen lapsuuden suhde ensisijaisiin huoltajiin on ollut ensimmäisten elinvuosien aikana. Kiintymyssuhde voi olla turvallinen tai turvaton. Turvattomasti ja ristiriitaisesti kiintynyt ihminen voi aikuisuudessa ahdistua ja uupua herkästi sekä vältellä konflikteja. Turvaton ja välttelevä kiintymystyyli taas voi aiheuttaa vetäytymistä ja omien huolien taka-alalle siirtämistä. Yleinen ahdistuneisuus tai taipumus kyseenalaistaa asioita voi myös puskea ahdistusta parisuhteeseen.

Mikä avuksi, kun parisuhde ahdistaa?

Jaatteko parisuhteessanne tunteitanne, tulevaisuuden odotuksianne tai osoitatteko toisillenne läheisyyttä? Parisuhteessa ahdistuksesta voi pyrkiä eroon kertomalle kumppanille omista tunteista liittyen huoliin, epävarmuuteen ja pelkoihin. Myös omista odotuksista kannattaa parisuhteessa keskustella avoimesti, sillä muuten toisen tarpeita on lähes mahdotonta tietää. Saat tuntea juuri niin kuin tunnet, mutta muista, etteivät tunteet ole aina oikeassa. Kun avaat tunteitasi kumppanillesi, vältytte vääriltä johtopäätöksiltä ja epäselvyydeltä, jotka ruokkivat ahdistustasi. Pienillä läheisyyttä osoittavilla teoilla, kuten halauksilla, voitte luoda välillenne vahvempaa yhteyttä.

Varmuutta suhteen pysyvyydestä ei voi koskaan täysin saada, joten nykyhetkessä eläminen murehtimisen sijaan olisi oman hyvinvoinnin kannalta parempi ratkaisu. Se on toki helpommin sanottu kuin tehty, mutta voit aloittaa tutkimalla erilaisia läsnäolo- ja ahdistuksenlievitysharjoituksia, joista valita itsellesi toimivimmat. Näitä ovat esimerkiksi mindfulness, liikunta, kirjoittaminen ja musiikin kuunteleminen. Mieluisat harrastukset vievät ajatuksia nykyhetkeen ja auttavat säilyttämään omaa identiteettiä. Myös kylmä tai kuuma lämpötila voi rauhoittaa pahimman ahdistuksen alkaessa. Näin ollen esimerkiksi lämmin suihku tai kylmä vesi kasvoilla ovat keinoja viedä kaikkein intensiivisin ahdistus pois.

Tukea ja apua ahdistukseen

Ammattiapua on syytä hakea, mikäli ahdistuneisuus rajoittaa elämääsi tai vahingoittaa omaa tai parisuhteesi hyvinvointia, etkä omin keinoin saa ahdistusta hallintaan. Voit olla yhteydessä asiantuntijoihimme sinulle oikean avun löytämiseksi. 

Mindepuhelimeen vastaavat aina terveydenalan ammattilaiset